Wywiad Miesięcznika BANK

Wywiad Miesięcznika BANK z Piotrem Czarneckim, Prezesem Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA

Bankowcy dla edukacji

Program sektorowy "Bankowcy dla Edukacji", zainicjowany przez Związek Banków Polskich to projekt skierowany do różnych grup odbiorców: uczniów, studentów, seniorów, ale i pracowników bankowości. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze ekonomii, finansów i zarządzania. Program jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości.
WYDARZENIA

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

12 czerwca podpisano porozumienie pomiędzy ZBP, MFiR oraz największymi wydawcami kart

Dowiedz się więcej
AUDIO

Audycja BANKOMAT

Przedstawiamy Państwu kolejny odcinek Tygodniowego Przeglądu Finansowego "BANKOMAT".

Dowiedz się więcej

O Bankach

Dla Klientów

Dla Prasy