Związek Banków PolskichZwiązek Banków Polskich

Wywiad Miesięcznika BANK: prof. Zbigniew Marciniak

Wywiad Miesięcznika BANK: prof. Zbigniew Marciniak, były wiceminister Edukacji Narodowej i wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim.

KOMENTARZ

Rachunki osób zmarłych

Głównym problemem do przezwyciężenia jest brak wiedzy spadkobierców o liczbie posiadanych przez zmarłego kont

Dowiedz się więcej
AUDIO

Audycja BANKOMAT

Przedstawiamy Państwu kolejny odcinek Tygodniowego Przeglądu Finansowego "BANKOMAT".

Dowiedz się więcej
KOMENTARZ

Edukacja finansowa

Bankom zależy na klientach posiadających wiedzę ekonomiczną i umiejętności potrzebne do korzystania z usług finansowych

Dowiedz się więcej

O Bankach

Dla Klientów

Dla Prasy