Medale Kopernika na Forum Bankowym 2017

Podczas dorocznego Forum Bankowego, największej konferencji środowiska bankowego w Polsce, uhonorowano kolejnych przedstawicieli sektora i instytucji współpracujących.

W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz budowy i rozwoju bankowości w naszym kraju, wyróżnienia z rąk Zarządu ZBP odebrali:

Pan Joao BRAS JORGE – Prezes Zarządu w Bank Millennium S.A., Członek Rady Związku Banków Polskich, w przeszłości m.in. Członek Rady Giełdy Lizbońskiej, a w Banku Millenium S.A. jako Kierujący Pionem Klientów, Koordynator Sieci Detalicznej oraz Wiceprezes Zarządu

Pan Mariusz CHOLEWA – Prezes Zarządu w Biurze Informacji Kredytowej, wcześniej również Członek Rady Nadzorczej BIK, w latach 2007-2010 Prezes Zarządu w Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A., później także Dyrektor Departamentu Strategii w Banku Handlowym w Warszawie S.A., związany z Gdańską Akademią Bankową oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową

Pan Piotr CZARNECKI – Prezes Zarządu w Raiffeisen Bank Polska S.A., Członek Prezydium Rady Związku Banków Polskich, w przeszłości w m.in. Polskim Banku Rozwoju S.A., Kredyt Banku S.A. oraz Banku Rolno-Przemysłowym S.A., w latach 2000-2002 jako Prezes Zarządu w firmie Getin Service Provider S.A. zadebiutował wraz z nią na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Pan Stanisław KOLASIŃSKI – w przeszłości m.in. Wiceprezes Zarządu w Banku Ochrony Środowiska, Dyrektor Działu Kontrolingu i Ryzyk Finansowych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Bankowego w PKO Banku Polskim S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej w Biurze Informacji Kredytowej

Pan Marek KULCZYCKI – Prezes Zarządu w NEST Bank S.A., wcześniej m.in. Prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku, a także związany z Fortis Bank i Deutsche Bank Polska, Dziekan Wydziału Biznesu oraz Rektor na Uczelni Vistula

Pan Piotr MAZUR – Wiceprezes Zarządu w PKO Banku Polskim S.A., Członek Rady Nadzorczej w Biurze Informacji Kredytowej, wcześniej jako Dyrektor Departamentu Kontroli Jakości Kredytów i Dyrektor Obszaru Business Intelligence i Zarządzania Ryzykiem oraz Przewodniczący Komitetu Kredytowego związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Pan Michał MROŻEK – Prezes Zarządu w HSBC Bank Polska S.A., Członek Rady Związku Banków Polskich, w przeszłości związany z grupą Citibank jako Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Biznesu Międzynarodowego w Nowym Jorku oraz Wiceprezes Zarządu Citibank Handlowy w Warszawie, odpowiedzialnego za segment klientów instytucjonalnych

Pan Piotr PAWŁOWSKI –Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, twórca portalu Niepelnosprawni.pl oraz inicjator powstania Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Przewodniczący Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Członek Rady Społecznej przy Prezesie PFRON, a także Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pan Arkadiusz Wiktor PRZYBYŁ – Członek Zarządu w Banku Zachodnim WBK S.A., Prezes Santander Consumer Banku z siedzibą we Wrocławiu, a wcześniej – w latach 2011-2012 związany z centralą Santander Consumer Finance w Madrycie, gdzie odpowiadał, m.in. za rozwój strategii i działalności oraz integrację rynków, a także za projekty związane z przejęciami spółek

Pan Paweł ZIÓŁKOWSKI – Prezes Zarządu w RBS Bank (Polska) S.A., Członek Rady Związku Banków Polskich, w bankowości od 1992 roku, najpierw w ING Banku Oddział w Warszawie, następnie jako Członek Zarządu w SBC Warburg Sp. z o.o.

Pan Mariusz ZYGIEREWICZ - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich, doktor nauk w Instytucie Finansów, Członek komitetów w Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Członek Panelu Konsultacyjnego Europejskiego Komitetu Nadzorców Bankowych, współorganizator Forum Bankowego