baner

Podmioty Stowarzyszone z ZBP

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

ul. Pileckiego 65
02-781 Warszawa
tel. (22) 545 55 00

www.kir.pl

EXATEL S.A.

ul. Perkuna 47, 
04-164 Warszawa
tel. 22 340 60 50
faks: 22 340 60 22
infolinia: 801 10 44 27
www.exatel.pl

FIRST Data Polska SA

ul. Al. Jerozolimskie 92,
00-807 Warszawa
tel. (22) 515-30-60,
fax (22) 515-30-61

www.polcard.pl

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel. (22) 310-44-44, (22) 348-44-44

www.bik.pl

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

ul. Romana Sanguszki 1
00-222 Warszawa
tel. (22) 530-20-00
fax (22) 530-24-50

www.pwpw.pl/

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu

ul. Mielżyńskiego 20
61 - 715 Poznań
tel. (61) 856-01-60
fax (61) 856-05-80

wydrukuj stronę