Działalność

Rada Banków Depozytariuszy działa w celu reprezentowania i ochrony wspólnych interesów swych członków oraz w celu wspierania rozwoju rynku kapitałowego i usług w zakresie działalności banków jako depozytariuszy.