Komitet

Komitet Agentów Rozliczeniowych zrzesza sześciu największych polskich agentów rozliczeniowych. Został powołany do życia na wniosek agentów rozliczeniowych w celu stworzenia i promowania odpowiednich standardów działalności na rynku obsługi transakcjami dokonywanymi kartami płatniczymi w punktach akceptujących, jak również wspierania i koordynacji inicjatyw mających na celu stabilny, bezpieczny i przyjazny da klienta rozwój rynku płatności kartowych.

Członkowie:

  • Bank BPH S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  • Bank Polska Kasa Opieki SA
  • Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o. o.
  • Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • eCard S.A.
  • Elavon Financial Services Limited (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce
  • First Data Polska S.A.
  • PayU S.A.

Kontakt

Marek Paradowski - Przewodniczący KAR

Joanna Wośkowska - Sekretarz

Paweł Widawski - nadzorujący działalność KARKomitet Agentów Rozliczeniowych
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

tel.: +48 22 48-68-205
fax: +48 22 48-68-100 (sekretariat ZBP)
adres e-mail: joanna.woskowska@zbp.pl

wydrukuj stronę