Forum Bankowe

Forum Bankowe jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze aktualne problemy i wyzwania stojące przed tym sektorem gospodarki w najbliższych latach. W obradach Forum od wielu lat wspólnie uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków oraz reprezentanci środowisk naukowych.

Wnioski wypracowane w trakcie konferencji stają się zwykle podstawą do formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich podczas Walnego Zgromadzenia ZBP.