Podatki

Rada ds. Podatków

Rada ds. Podatków przygotowuje stanowiska dotyczące propozycji jednolitej praktyki bankowej w zakresie banków, forum wymiany poglądów, przedstawia uwagi do proponowanych rozwiązań i przygotowuje własne propozycje rozwiązań regulacyjnych w zakresie opodatkowania banków.

Stanowiska Rady

  • Stanowisko ZBP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (21 czerwca 2013 r.) pobierz plik pdf (5.769 MB)
  • Stanowisko ZBP ws. projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (4 czerwca 2013 r.). pobierz plik pdf (1.46 MB)
  • Stanowisko ZBP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 lutego 2013 r. pobierz plik pdf (14.032 MB)
  • Stanowisko Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie wniosku DYREKTYWA RADY w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych pobierz plik pdf (0.083 MB)
  • Stanowisko Rady dotyczące propozycji zmian w podatku dochodowym pobierz plik pdf (2.095 MB)
  • Stanowisko Rady w sprawie interpretacji zapisów ustawy o podatku dochodowym – uwagi szczegółowe pobierz plik pdf (1.772 MB)

Dokumenty do pobrania

wydrukuj stronę