Regulacje nadzorcze

Komitet Doradczy ds. Regulacji Nadzorczych

Komitet Doradczy ds. Regulacji Nadzorczych skupia przedstawicieli banków w randze członka zarządu lub dyrektora departamentu. Funkcję przewodniczącego KDRN pełni Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu ZBP, funkcję sekretarza KDRN pełni Joanna Tylińska, Doradca Zarządu ZBP.

Głównym zadaniem Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych jest udział w pracach nad projektami regulacji ostrożnościowych zarówno krajowych jak i europejskich dotyczących m.in.: zarządzania ryzykiem, wymogów kapitałowych, norm płynności, odpisów aktualizujących.