Inne instytucje finansowe

Do Systemu Standardów może przystąpić także instytucja finansowa, która współpracuje z bankiem-uczestnikiem Systemu Standardów, np. instytucja pośrednictwa finansowego. Niezbędnym warunkiem przystąpienia jest posiadanie rekomendacji banku-uczestnika Systemu. Po spełnieniu określonych wymogów, pracownicy instytucji finansowych z rekomendacji banku, z którym współpracują, mogą ubiegać się o przyznanie stopni zawodowych, potwierdzonych Certyfikatem ZBP. Dla instytucji pośrednictwa finansowego szczególnie rekomendujemy nowy stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF), adresowany dla pracowników front office i oferujących klientom produkty oraz usługi finansowe.

Pierwszą instytucją pośrednictwa finansowego w Polsce, która po spełnieniu wymogów określonych przez Związek Banków Polskich przystąpiła do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej jest mFinanse S.A.

Lista innych instytucji finansowych – uczestników Systemu:

 

wydrukuj stronę