baner

Komisja Etyki Bankowej

Komisja Etyki Bankowej została powołana Uchwałą nr 13 X Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 8 kwietnia 1999 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej.

Kodeks Etyki Bankowej w szczegółowy sposób opisuje standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej pracy z klientami.

PREZYDIUM KOMISJI

Pracami Komisji VIII Kadencji na lata 2014–2017 kieruje pięcioosobowe Prezydium w składzie:

 • Pan Władysław Gołębiewski - Przewodniczący KEB
 • Pani Jolanta Ciążyńska Syka - Wiceprzewodnicząca KEB
 • Pan Aleksander Kompf- Wiceprzewodniczący KEB
 • Pani prof. Róża Milic- Czerniak - Wiceprzewodnicząca KEB
 • Pan Antoni Sala - Wiceprzewodniczący KEB

SEKRETARZ KOMISJI

Przy Prezydium Komisji działa Sekretariat kierowany przez Sekretarza Komisji, do zadań którego należy organizacja pracy Komisji. Funkcję Sekretarza pełni Pani Agnieszka Wicha, która została delegowana przez Biuro Związku Banków Polskich.

Kontakt do Sekretariatu:

Komisja Etyki Bankowej
Przy Związku Banków Polskich
Ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

email: sekretarzkeb@cpb.pl

CZŁONKOWIE KOMISJI

Komisja Etyki Bankowej funkcjonuje w ramach VIII Kadencji na lata 2014–2017, a jej aktualny skład personalny został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 15 kwietnia 2014 r. Na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą nr 7 XXV Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich obecnie Komisja może liczyć od 20 do 45 Członków.

Członkowie Komisji Etyki Bankowej VIII kadencji + rozwiń

PROGRAM PRAC

Program prac Komisji Etyki Bankowej VIII Kadencji obejmie:

 • Monitoring wdrażania Kodeksu Etyki Bankowej w bankach
 • Syntetyczny zbiór informacji o skargach klientów banków
 • Raport o relacjach pomiędzy bankami a ich klientami (tzw. audyt społeczny)
 • Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej
 • Współpraca w zakresie edukacji etycznej
 • Rewizja treści Regulaminu Komisji Etyki Bankowej