O Konkursie

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VII polską konkursu Etyka w finansach.

Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/).

Misją Konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach, interesują się finansami lub mają własne obserwacje wynikające z wykonywanej pracy.

Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego.

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

W VII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. Sponsorami nagród są:

  • BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Bank Pocztowy S.A.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Santander Bank Polska S.A.
  • Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce
  • Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim