O Konkursie

Konkurs Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest organizowany od 2012  roku. Organizatorem polskiej edycji jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowej – Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie. Ideą konkursu Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów oraz środowisko akademickie. W dobie przyspieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, aby zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna. Idea honoruje wizję Robina Cosgrove, błyskotliwego bankowca inwestycyjnego, który zmarł w wieku 31 lat. Wierzył, iż główną barierą rozwoju gospodarczego był brak uczciwości i zasad etycznych w bankowości i finansach.

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom oraz naukowcom szansę, aby podzielili się z nami pasją do wykonywanej pracy a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Uczestnicy Konkursu nadsyłają eseje, które dotyczą etyki w finansach. Na przestrzeni trzech edycji zauważyć należy, że prace dotyczą bardzo szerokiego spectrum kwestii dotyczących etyki, pojawiają się prace zarówno dotyczące wpływu etyki na efektywność prowadzonej działalności, prace zwracające uwagę na poszczególne problemy natury etycznej, z którymi boryka się sektor finansowy, jak również prace rozważające wyzwania jakie rysują się w przestrzeni etycznej. Autorami esejów byli zarówno praktycy, na co dzień pracujący w sektorze bankowym, jak również pracownicy naukowi i studenci zainteresowani tą materią, ale także osoby które zajmują się filozofią, prawem oraz psychologią biznesu.

Prace oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, przedstawiciele sektora bankowego, świata nauki, dziennikarze, wybitne osobowości, które w swej pracy zawodowej pochylają się nad zagadnieniami etyki w biznesie.

Nagrodzone prace przekazywane są do edycji międzynarodowej Konkursu, gdzie autorzy polskich esejów rywalizują z autorami z całego świata.

Dotychczas odbyły się trzy edycje Konkursu Etyka w Finansach. W każdej edycji sponsorami nagród są poszczególne banki zrzeszone w Związku Banków Polskich, które wyrażą wolę finansowego wsparcia Konkursu.