Ustawa o kredycie hipotecznym

Przygotowanie do egzaminu KNF - ustawa o kredycie hipotecznym

Szkolenie dla pośredników kredytowych niepowiązanych - zgodne z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - art. 49 pkt. d.

Poniżej Związek Banków Polskich prezentuje ofertę szkoleniową i sposób przeprowadzenia kwalifikacji weryfikującej wiedzę i przygotowanie do obsługi klienta zainteresowanego zakupem nieruchomości mieszkaniowej przy pomocy kredytu mieszkaniowego i innych produktów ten zakup wspierający zgodnie z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W związku z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w dniu 22 lipca 2017, wszyscy pośrednicy i agenci mają obowiązek odbyć szkolenie i podejść do egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że spełniają inne wymogi zapisane w ustawie wyłączające ich z tego obowiązku. Obowiązek szkolenia i egzaminu musi zostać spełniony do 22 stycznia 2018 r potwierdzonym odbyciem szkolenia i pozytywnym zdaniem egzaminu.

Szkoleniem objęliśmy już banki reprezentujące ok. 20% sektora bankowego oferującego kredyty hipoteczne i ok. 25% rynku tzw. pośredników kredytowych specjalizujących się w oferowaniu kredytów hipotecznych.

DLA KOGO?

Pośrednicy kredytowi współpracujący z bankiem, pracownicy banku zatrudnieni w oddziale lub innych placówkach banku (typowi sprzedawcy oraz doradcy i opiekunowie klienta), operatorzy telefoniczni w call center, pracownicy zajmujący się reklamacjami, pracownicy z departamentów monitoringu spłaty kredytu, restrukturyzacji zadłużenia i windykacji oraz zajmujących się wyceną nieruchomości – wszystkie osoby mające kontakt z klientem zgodnie z wymogami ustawy.

KTO PROWADZI?

Pracownicy banków, którzy wypracowywali uwagi Związku Banków Polskich do ustawy o kredycie hipotecznym.

Podstawa prawna szkolenia

Do pobrania: Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1210_u.htm

Do pobrania: Rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące wybranych problemów interpretacyjnych przepisów ustawy o kredycie hipotecznym

Program szkolenia i proponowani wykładowcy

Do pobrania ulotka dla pośrednika: plik

Do pobrania ulotka dla banku: plik

Harmonogram i miejsce szkolenia

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania większej grupy osób istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza Warszawą.

Terminy szkoleń: 8.11