Ustawa o kredycie hipotecznym

Szkolenie dla pośredników kredytowych niepowiązanych - zgodne z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - art. 49 pkt. d.

Poniżej prezentujemy ofertę szkoleniową i sposób przeprowadzenia kwalifikacji weryfikującej wiedzę i przygotowanie do obsługi klienta zainteresowanego zakupem nieruchomości mieszkaniowej przy pomocy kredytu mieszkaniowego i innych produktów ten zakup wspierający zgodnie z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej Ustawa”.

Proponowana metodologia prowadzenia szkoleń (uwzględniając rozszerzoną wiedzę nt. rynku kredytów mieszkaniowych) może być z powodzeniem stosowany w stosunku do pracowników firm pośredniczących w sprzedaży (także pozostałych produktów poza-mieszkaniowych) i obsłudze produktów bankowych, ewentualnie biur maklerskich. Standard ten spełnia wymogi europejskie kwalifikacji zawodowych i w tym zakresie ZBP przeegzaminował i zweryfikował wiedzę kilku tysięcy pracowników banków.

W ciągu ostatnich 7 lat z wykorzystaniem powyższego standardu przeszkolono i przeegzaminowano także ponad 1200 rzeczoznawców majątkowych świadczących na rynku swoje usługi dla klientów banków. W naszej ocenie dzięki temu szkoleniu i egzaminom możliwe było m.in. efektywne zwiększenie dostępności usług bankowych szacowanych obecnie na 634 tys. szt. udzielonych kredytów o wartości 135 mld zł .

DLA KOGO?

Pośrednicy kredytowi współpracujący z bankiem, pracownicy banku zatrudnieni w oddziale lub innych placówkach banku (typowi sprzedawcy oraz doradcy i opiekunowie klienta), operatorzy telefoniczni w call center, pracownicy zajmujący się reklamacjami, pracownicy z departamentów monitoringu spłaty kredytu, restrukturyzacji zadłużenia i windykacji oraz zajmujących się wyceną nieruchomości – wszystkie osoby mające kontakt z klientem zgodnie z wymogami ustawy.

Podstawa prawna szkolenia

Do pobrania: Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1210_u.htm

Do pobrania: Rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące wybranych problemów interpretacyjnych przepisów ustawy o kredycie hipotecznym

Program szkolenia i proponowani wykładowcy

Do pobrania ulotka dla pośrednika: plik

Do pobrania ulotka dla banku: plik

Harmonogram i miejsce szkolenia

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania większej grupy osób istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza Warszawą.

Terminy szkoleń: 18.09, 29.09, 9.10

Kontakt:

Katarzyna Cechowska, k.cechowska@wydawnictwocpb.pl tel. kom. 885 885 923