„Czy i jak banki regionu mogą zostać włączone w system dystrybucji środków UE w latach 2014-2020?” - kampania informacyjna

Kampania informacyjna "Czy i jak banki mogą zostać włączone w system dystrybucji środków UE w latach 2014-2020"skierowana jest do polskich banków i do regulatorów regionalnych i lokalnych. Jej celem jest poinformowanie nt. instrumentów wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego. W ramach  16 spotkań od15 kwietnia do końca czerwca, we wszystkich województwach zaplanowane zostały specjalne bloki tematyczne  poświęcone udziałowi banków w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Organizator:

W nowej perspektywie finansowej, zgodnie z zapowiedziami regulatorów unijnych i krajowych, nawet do 60% środków nowej alokacji polityki spójności dla Polski (dotychczas tylko 25%) trafi do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Tam też planuje się szerokie zastosowanie instrumentów zwrotnych.

W ocenie Związku Banków Polskich niezbędne są odpowiednie działania na rzecz optymalnego włączenia instytucji bankowych do nowego systemu dystrybucji i absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020. Większość obszarów inwestycyjnych, obsługiwanych dzisiaj, na prośbę beneficjentów, przez banki (np. MŚP, JST, małe projekty ekologiczne i energetyczne) trafi właśnie do RPO.

Dotychczasowe doświadczenia środowiska bankowego, wskazują zaś, że w latach 2007-2013 nie wykorzystano potencjału banków na rzecz wdrażania programów operacyjnych w Polsce. Banki były wprost dyskryminowane lub zostały włączone w niewielkim zakresie i w ocenie środowiska aktywność ta była wysoko niewystarczająca i dla beneficjentów i dla samego sektora. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie wspólnych działań edukujących- informujących- promocyjnych na poziomie regionalnym, skierowanych do regulatorów regionalnych oraz lokalnego środowiska bankowego. Zaplanowany czas kampanii został dostosowany do trwających właśnie we wszystkich regionach prac koncepcyjnych ws. aktualizacji strategii rozwoju i nowych programów. Odpowiedzią na ww. zapotrzebowanie jest ogólnopolski cykl spotkań regionalnych zainicjowanych przez Związek Banków Polskich, na których przedstawiciele obu środowisk będą mogli wspólnie zastanowić się nad optymalnym miejscem i sposobem wykorzystania sektora bankowego w nowym okresie finansowania UE (2014-2020) oraz nad uniknięciem błędów i utrudnień w harmonijnym korzystaniu z banków przez beneficjentów.

Związek Banków Polskich, w związku z powyższym wyzwaniem, przeprowadził we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, specjalne badanie, inwentaryzujące niejako dotychczasowe zaangażowanie sektora bankowego w strategicznym dla naszego kraju procesie absorpcji środków Unii Europejskiej. Jest to pierwsze w Europie tego typu, kompleksowe opracowanie, poświęcone wyłącznie tematyce udziału banków komercyjnych i spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych. Celem badań i działań podjętych przez Związek Banków Polskich w tej sprawie, była jednak nie tylko ocena dotychczasowego zaangażowania banków, ale przede wszystkim, dostarczenie wniosków i rekomendacji dla regulatorów centralnych i regionalnych oraz dla samego środowiska bankowego, które mogłyby być pomocne w przygotowaniu programów publicznych na lata 2014-2020. Szczególną zachętą do podjęcia takiego wysiłku są, wspomniane już, deklaracje Komisji Europejskiej o istotnym zwiększeniu roli instrumentów zwrotnych w nowej gamie narzędzi wsparcia biznesu po 2013 roku. W ramach spotkań regionalnych Związek Banków Polskich zaprezentuje raport końcowy z ww. badania oraz umożliwi wymianę opinii ws. jego głównych wniosków i rekomendacji. Każdy uczestnik spotkań otrzyma także egzemplarz ww. publikacji.

Spotkania w ramach kampanii będą odbywały się we wszystkich województwach, w następujacych terminach:

Data:

Miasto:

Miejsce:

Dodatkowe informacje:

15.04.2013

Warszawa

Klub Bankowca

 

22.04.2013

Lublin

Hotel Mercure

 

26.04.2013

Katowice

Hotel Angelo

 

07.05.2013

Rzeszów

IcamHouse

 

08.05.2013

Kraków

Hotel Sympozjum

 

13.05.2013

Bydgoszcz

CITY Hotel

 

14.05.2013

Olsztyn

Hotel Wileński

 

15.05.2013

Białystok

Hotel Esperanto

 

27.05.2013

Łódź

Hotel Novotel

Program Konferencji

28.05.2013

Kielce

Hotel LaMar

Program Konferencji

03.06.2013

Opole

Hotel Mercure

Program Konferencji

11.06.2013

Szczecin

Hotel Novotel

Program Konferencji

13.06.2013

Gdańsk

Hotel Mercure

Program Konferencji

25.06.2013

Zielona Góra

Hotel Ruben

Program Konferencji

26.06.2013

Poznań

Hotel Mercure

Program Konferencji

28.06.2013

Wrocław

Hotel Mercure

Program Konferencji


Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: rejestracja@cpb.pl  

 

Więcej informacji na temat projektu w biurze ZBP: Zespół Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich:Piotr Matwiejpiotr.matwiej@zbp.pl