Ewaluacje ex-ante instrumentów finansowych Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw na lata 2014-2020 (*)

Celem prowadzonych badań jest ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W załączonych badaniach zastosowano szerokie instrumentarium metodologiczne, obejmujące zarówno metody jakościowe i ilościowe. Badaniem objęto większość priorytetów inwestycyjnych zawartych w RPO dla poszczególnych województw

(*) UWAGA: Pozostałe ewaluacje będą załączane na bieżąco wraz z ich oficjalnym ukazywaniem się na stronach Urzędów Marszałkowskich.

Dane kontaktowe: Łukasz Bogusz, Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich. E-mail: programy@zbp.pl, Tel.: +48 22 696 64 95