Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia - w czym mogą pomóc dostępne środki unijne? - kampania informacyjna

Kampania informacyjna pt. „Wsparcie dla biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc jeszcze dostępne środki unijne?”, skierowana jest do polskich przedsiębiorców. Jej celem jest poinformowanie nt. instrumentów wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego.

Od 15 kwietnia do końca czerwca w całej Polsce odbędzie się 16 spotkań, na których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje w innowacyjną działalność gospodarczą.

Organizatorami kampanii są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” działający przy Związku Banków Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Organizatorzy

 

Patronat honorowy

Rok 2013 jest czasem szczególnym. Z jednej strony jest to kontynuacja obniżonej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców, spowodowana ogólną trudną sytuacją, wynikającą z europejskiego spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony, zgodnie z regulacjami i umowami międzynarodowymi, to ostatni rok dystrybucji środków unijnych do naszej gospodarki realnej. Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na przedsiębiorców czeka jeszcze prawie trzy miliardy złotych z funduszy strukturalnych. Do tego należy dodać kolejne trzy miliardy złotych, w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Informacja i możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami odpowiedzialnymi za skuteczną dystrybucję tych środków do beneficjentów wesprze przedsiębiorców w pokonaniu spowolnienia gospodarczego. W ramach kampanii planujemy objąć działaniami wszystkie województwa. Patronat Honorowy nad projektem objął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński.

Inauguracja kampanii odbyła się 15 kwietnia 2013 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie o godzinie 10:15.

Podczas konferencji z udziałem m.in. Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego, Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Andrzeja Arendarskiego, Prezesa KIG przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje i odpowiedzi na pytania:

  • Gdzie szukać szansy na uzyskanie przewag rynkowych w okresie kryzysu?
  • Gdzie i kiedy ubiegać się o ostatnie unijne dotacje dla firm?
  • Gdzie i jak można otrzymać unijne kredyty i bezpłatne gwarancje?
  • Gdzie i jak sfinansować działalność nowopowstałego biznesu?
  • Jak zarządzać ryzykiem w działalności gospodarczej?

Kolejne spotkania z przedsiębiorcami w będą odbywać się w poszczególnych województwach zgodnie z harmonogramem poniżej. Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc według kolejności nadsyłania na adres: rejestracja@cpb.pl

Więcej informacji o kampanii informacyjnej oraz rejestracja na wybrane konferencje w regionach dostępne są na stronie www.wsparciebiznesu.info


Spotkania w ramach kampanii będą odbywały się we wszystkich województwach, w następujacych terminach:

Data:

Miasto:

Miejsce:

Dodatkowe informacje:

15.04.2013

Warszawa

Klub Bankowca

 

22.04.2013

Lublin

Hotel Mercure

 

26.04.2013

Katowice

Hotel Angelo

 

07.05.2013

Rzeszów

IcamHouse

 

08.05.2013

Kraków

Hotel Sympozjum

 

13.05.2013

Bydgoszcz

CITY Hotel

 

14.05.2013

Olsztyn

Hotel Wileński

 

15.05.2013

Białystok

Hotel Esperanto

 

27.05.2013

Łódź

Hotel Novotel

Program konferencji

28.05.2013

Kielce

Hotel LaMar

Program konferencji

03.06.2013

Opole

Hotel Mercure

 

11.06.2013

Szczecin

Hotel Novotel

 

13.06.2013

Gdańsk

Hotel Mercure

 

25.06.2013

Zielona Góra

Hotel Ruben

 

26.06.2013

Poznań

Hotel Mercure

 

28.06.2013

Wrocław

Hotel Mercure

 

 

Więcej informacji na temat projektu w biurze Kampanii: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP”: Wojciech Satwin, programy@zbp.pl

 

Kampanię wspierają:

Partner Generalny:

 

Patron medialny:

 

Partner:


Projekt współfinansowany w ramach Programu wieloletniego "Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności innowacyji 2007-2013"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

wydrukuj stronę