Współpraca z innymi środowiskami

Związek Banków Polskich sprzyja inicjatywom wspierającym rozwój odpowiedzialności w biznesie rozumianej m.in. jako tworzenie- z jednej strony podstaw wzrostu ekonomicznego i jakości w biznesie, a z drugiej- korzyści dla całego społeczeństwa.

Wymiana doświadczeń o najlepszych wzorcach w tym zakresie, z udziałem polskich i zagranicznych praktyków reprezentujących korporacje- w tym banki- może okazać się niezwykle pomocna zarówno dla środowiska bankowego, jak i dla zrozumienia specyficznych uwarunkowań funkcjonowania banków ze strony społeczeństwa.

  • Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach II osi priorytetowej "Infrastruktura ekonomiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pobierz plik doc (6.962 MB)
  • Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pobierz plik doc (2.517 MB)