Cele

Cele Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich

Przedmiotem działalności Komitet ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich, jest opiniowanie projektów aktów prawnych i wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kredytowanie zabezpieczane hipotecznie.

Działalność Komitetu obejmuje również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, w tym realizacji projektów umożliwiającym bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym. Komitet jest zapleczem merytorycznym w obszarze rynku finansowania nieruchomości Zarządu ZBP.

Z inicjatywy Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości powstały dwa systemy wymiany informacji: System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości (SARFIN) i AMRON oraz kwartalny raport AMRON-SARFIN.

Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości + rozwiń