Cele

Cele Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich

Przedmiotem działalności Komitetu jest opiniowanie projektowanych aktów prawnych i wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących polityki mieszkaniowej i finansowania mieszkalnictwa, podnoszenie kwalifikacji kadry bankowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów oraz reprezentowanie środowiska bankowego w kluczowych kwestiach dotyczących finansowania mieszkalnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kredytowanie zabezpieczane hipotecznie. Działalność Zespołu obejmuje również szereg inicjatyw na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce w tym realizacji projektów umożliwiającym bankom lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym. Komitet stanowi zaplecze merytoryczne dla Zarządu ZBP w powyższych sprawach.

Prezydium Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości + rozwiń