Publikacje, raporty

  • Stanowisko ZBP ws. nowelizacji ustawy deweloperskiej z dn. 21.02.2013 pobierz plik pdf (0.149 MB)
  • Uwagi Związku Banków Polskich do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, przygotowanego przez Grupę Posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” pobierz plik pdf (0.044 MB)
  • Rekomendacje Związku Banków Polskich w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) pobierz plik pdf (0.31 MB)
  • Rekomendacje Związku Banków Polskich w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) pobierz plik pdf (0.147 MB)
  • Rekomendacje dotyczące niebędnych działań dla poprawy w obszarze budownictwa mieszkaniowego pobierz plik pdf (1.743 MB)

Książki i publikacje wydane przez Komitet ds Finansowania Nieruchomości przy ZBP + rozwiń

Poniższe artykuły zamieszczane są na łamach kwartalnika Finansowanie Nieruchomości + rozwiń

Archiwum numerów Kwartalnika FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI + rozwiń