Publikacje, raporty

  • Uwagi i komentarze Związku Banków Polskich do: projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE oraz projektu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (projekt z dnia 12 kwietnia 2018 r.) pobierz plik pdf (0.497 MB)
  • Rekomendacje do dotyczące wybranych problemów interpretacyjnych przepisów Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Rady Prawa Bankowego i Komitetu ds Finansowania Nieruchomości pobierz plik pdf (0.827 MB)
  • Rekomendacje Mieszkaniowe wynikające z dyskusji na XIII Kongresie Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich pobierz plik pdf (0.463 MB)
  • Stanowisko ZBP ws. nowelizacji ustawy deweloperskiej z dn. 21.02.2013 pobierz plik pdf (0.149 MB)
  • Uwagi Związku Banków Polskich do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania, przygotowanego przez Grupę Posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” pobierz plik pdf (0.044 MB)
  • Rekomendacje Związku Banków Polskich w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) pobierz plik pdf (0.31 MB)
  • Rekomendacje Związku Banków Polskich w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) pobierz plik pdf (0.147 MB)
  • Rekomendacje dotyczące niebędnych działań dla poprawy w obszarze budownictwa mieszkaniowego pobierz plik pdf (1.743 MB)

Książki i publikacje wydane przez Komitet ds Finansowania Nieruchomości przy ZBP + rozwiń

Poniższe artykuły zamieszczane są na łamach kwartalnika Finansowanie Nieruchomości + rozwiń

Archiwum numerów Kwartalnika FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI + rozwiń