Jak komunikować się z klientem na etapie przedkontraktowym i kontraktowym w świetle obowiązujących przepisów ustawy o kredycie hipotecznym? Rola kredytodawcy i pośrednika kredytu hipotecznego - 28.02.2018

Zasady zabezpieczania kredytów i zasady restrukturyzacji kredytów udzielonych klientom – konsumentom po wejściu w życie wymogów ustawy o kredycie hipotecznym - 19.03.2018

ARCHIWUM

Cykl seminariów pn. „Analiza przypadków zachowań rynkowych na tle doświadczeń arbitra bankowego na różnych etapach procesu udzielania kredytów hipotecznych”.

Seminarium „Wpływ ostatnich zmian Prawa bankowego oraz innych ustaw na zawarte i przyszłe umowy kredytowe” 25.10.2016 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Archiwum + rozwiń

Seminarium "Produkty wspierające kredyty hipoteczne, np. ubezpieczenia, karty kredytowe, rachunki - na co zwracać uwagę w świetle najnowszych regulacji prawnych i orzecznictwa UOKiK, Rzecznika Finansowego i KNF" Termin: 17.05.2016 r., Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Seminarium "Zasady restrukturyzacji kredytów udzielonych klientom - konsumentom", Termin: 4.05.2016 r., Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

„Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności banku” 30.09.2015 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

"Analiza wybranych przypadków w procesie windykacji wierzytelności hipotecznych mieszkaniowych w oparciu o doświadczenia Komornika cz. 1" Termin: 23.10.2015 r. /Miejsce: Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

„Nowe zasady dziedziczenia i ich wpływ na pozycję banku jako strony umowy” 22.09.2015 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa