Seminarium „Wpływ ostatnich zmian Prawa bankowego oraz innych ustaw na zawarte i przyszłe umowy kredytowe” 25.10.2016 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Seminarium „Zasady prawidłowego działania doradców kredytowych na etapie opracowywania procedur sprzedaży i informowania klientów o oferowanych produktach hipotecznych” 20.10.2016 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

ARCHIWUM

Cykl seminariów pn. „Analiza przypadków zachowań rynkowych na tle doświadczeń arbitra bankowego na różnych etapach procesu udzielania kredytów hipotecznych”.

Seminarium "Produkty wspierające kredyty hipoteczne, np. ubezpieczenia, karty kredytowe, rachunki - na co zwracać uwagę w świetle najnowszych regulacji prawnych i orzecznictwa UOKiK, Rzecznika Finansowego i KNF" Termin: 17.05.2016 r., Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Seminarium "Zasady restrukturyzacji kredytów udzielonych klientom - konsumentom", Termin: 4.05.2016 r., Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

„Weksel jako zabezpieczenie wierzytelności banku” 30.09.2015 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

„Nowe zasady dziedziczenia i ich wpływ na pozycję banku jako strony umowy” 22.09.2015 r., Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa