Rada ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych

Pierwsze spotkanie plenarne Rady Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych odbyło się dniu 20 października 2006 roku w Klubie Bankowca w Warszawie.

Główne cele działalności Rady to:

  1. Udział w opracowywaniu aktów normatywnych dotyczących rynku kapitałowego oraz wyrażanie opinii na temat istniejących i przygotowywanych aktów prawnych regulujących rynek kapitałowy.
  2. Podejmowanie wszelkich decyzji związanych z Systemem Obsługi Dłużnych Papierów Wartościowych, które są przewidziane jego regulaminem.
  3. Współpracę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w ramach funkcjonowania oraz rozwoju Systemu Obsługi Dłużnych Papierów Wartościowych (SODPW).
  4. Współpracę z innymi instytucjami oraz podmiotami w związku z rozwojem i funkcjonowaniem rynku nieskarbowych papierów dłużnych.
  5. Wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach dotyczących banków prowadzących działalność na rynku nieskarbowych papierów dłużnych.
  6. Prezentowanie opinii środowiska bankowego w kwestiach dotyczących rynku nieskarbowych papierów dłużnych.
wydrukuj stronę