Forum ds. e-Faktury i e-Opłat

 

Celem Forum jest opracowanie jednolitych zasad dystrybucji faktur/dokumentów płatności, zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, z wykorzystaniem elektronicznej infrastruktury każdego z uczestników procesu z wykorzystaniem systemów bankowości internetowej. 

W dniu 19 listopada 2014 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele zaproszonych podmiotów. Lista uczestników jest otwarta i oczekujemy na kolejne zgłoszenia zainteresowanych stron. Do współpracy w Forum zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty, organizacje, izby gospodarcze.

Forum przekształciło się z Grupy Roboczej ds. elektronicznej faktury działającej przy RBE. Zgodę na powołanie Forum wyraził Zarząd ZBP oraz Prezydium RBE i sama RBE.

Nadzór ze strony Zarządu ZBP: dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Zarządu ZBP

Przewodniczący Forum: Piotr Pinchinat-Miernik, przedstawiciel PeKaO SA

Wiceprzewodniczący: Marcin Wiśniewski, przedstawiciel BPH SA

Koordynacja prac: dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej , Piotr Marek Balcerzak – sekretarz RBE

W ramach Forum funkcjonują następujące grupy zadaniowe:

  • Grupa ds. Standaryzacji i Regulacji Prawnych
  • Grupa ds. Opracowania Modelu Biznesowego
  • Grupa da. Opracowania Modelu Technologicznego
  • Grupa ds. Opracowania Modelu Funkcjonalnego

Sekretarz Forum: Elżbieta Oleszczuk

Kontakt: Elzbieta.Oleszczuk@zbp.pl

Tel: 22/48 68 139, 601 706 792