Członkowie

Członkowie Koalicji

Członkami Koalicji mogą być banki i inne instytucje finansowe, administracja publiczna oraz samorządy lokalne, firmy dostarczające rozwiązania i technologię dla sektora bankowego oraz inne podmioty zainteresowane upowszechnianiem obrotu bezgotówkowego.

Prezydium + rozwiń
Prezydium podejmuje decyzje w sprawach bieżących oraz kieruje pracami Grup Roboczych, powoływanych Uchwałą Prezydium.

Członkowie Koalicji: + rozwiń
Do Koalicji przystąpiło dotychczas 79 podmiotów, wśród których znalazły się m.in. banki, firmy technologiczne i infrastrukturalne oraz samorządy

Posiedzenia Plenarne


Posiedzenia Plenarne Koalicji odbywają dwa razy w roku. W trakcie obrad przedstawiane są prace Koalicji oraz najważniejsze projekty.

Komunikat z XIX Posiedzenia Plenarnego Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 7 lipca 2017 r. + rozwiń

Komunikat z XVIII Posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 12 grudnia 2016 r. + rozwiń

Komunikat z XVII Posiedzenia Plenarnego Koalicji w dniu 6 czerwca 2016 + rozwiń

Komunikat z XVI Posiedzenia Plenarnego Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 11 grudnia 2015 r. + rozwiń

Komunikat z XV Posiedzenia Plenarnego Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 18 maja 2015 r. + rozwiń

Komunikat z XIV Posiedzenia Plenarnego Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 27 października 2014 r. + rozwiń

Komunikat z XIII Posiedzenia Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 14 maja 2014 r. + rozwiń

Komunikat z XII Posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 2 grudnia 2013 r. + rozwiń

Komunikat z XI Posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 12 lipca 2013 r. + rozwiń

Komunikat z X Posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 28 listopada 2012 r. + rozwiń

Komunikat z IX Posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności w dniu 22 czerwca 2012 r. + rozwiń