O koalicji

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności powstała wiosną 2007 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Podstawowym celem utworzenia Koalicji jest rozwój i upowszechnienie elektronicznych instrumentów płatniczych i przyspieszenie elektronizacji gospodarki. Koalicja funkcjonuje jako platforma współpracy banków i firm technologicznych z partnerami reprezentującymi związki samorządowe.

Inicjatorzy Koalicji chcieli w ten sposób korzystać ze wspólnego doświadczenia i wiedzy przedstawicieli różnych środowisk w celu rozszerzenia zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych, przyspieszenia elektronizacji gospodarki, zwiększenia satysfakcji klientów oraz obniżenia kosztów jednostkowych transakcji elektronicznych. Współpraca Koalicji z instytucjami rządowymi ma zapewnić wpływ na inicjatywy legislacyjne, wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwiązań typu e-government oraz pełne wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel.

Patronat nad działaniami Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności objął Prezes NBP – p. Sławomir Skrzypek, a Rada ds. Systemu Płatniczego przy NBP wyraziła poparcie dla działań Koalicji, apelując jednocześnie do swoich Członków o zintensyfikowania działań na rzecz upowszechnienia w Polsce obrotu bezgotówkowego i mikropłatności poprzez aktywny udział w pracach Koalicji.

Kontakt:

Funkcję Sekretariatu Koalicji w okresach rocznych pełnią rotacyjnie Narodowy Bank Polski oraz Związek Banków Polskich.

W 2017 roku funkcję tę pełni Narodowy Bank Polski

Hanna Franiak, Hanna.Franiak@nbp.pl, tel. tel. +48 22 185 2464

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 - 2020 + rozwiń

PROGRAMME FOR NON-CASH PAYMENTS DEVELOPMENT IN POLAND FOR THE YEARS 2014-2020 + rozwiń