O koalicji

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności powstała wiosną 2007 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Podstawowym celem utworzenia Koalicji jest rozwój i upowszechnienie elektronicznych instrumentów płatniczych i przyspieszenie elektronizacji gospodarki. Koalicja funkcjonuje jako platforma współpracy banków i firm technologicznych z partnerami reprezentującymi związki samorządowe.

Inicjatorzy Koalicji chcieli w ten sposób korzystać ze wspólnego doświadczenia i wiedzy przedstawicieli różnych środowisk w celu rozszerzenia zakresu funkcjonowania rozliczeń bezgotówkowych, przyspieszenia elektronizacji gospodarki, zwiększenia satysfakcji klientów oraz obniżenia kosztów jednostkowych transakcji elektronicznych. Współpraca Koalicji z instytucjami rządowymi ma zapewnić wpływ na inicjatywy legislacyjne, wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwiązań typu e-government oraz pełne wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel.

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności jest inicjatorem Dnia Płatności Bezgotówkowych. Więcej informacji na stronie www.wartobezgotowkowo.pl

Kontakt:

Joanna Wośkowska, Joanna.Woskowska@zbp.pl, tel. +48 22 8468204