Strategie opracowane przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, w związku z nieprzyjęciem dokumentu jako Program rządowy, stały się punktem odniesienia do przygotowywanego przez Koalicję Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 - 2020 + rozwiń

O strategii

Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 to kompleksowy program upowszechniania płatności bezgotówkowych, przygotowany przy współpracy licznego grona ekspertów z Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich oraz przedstawicieli podmiotów uczestniczących w Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, a w szczególności członków Grupy Roboczej ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji.

Geneza Strategii + rozwiń

Zakres czasowy Strategii + rozwiń

Struktura Strategii + rozwiń

Korzyści dla:

Państwo + rozwiń

Samorządy + rozwiń

Społeczeństwo + rozwiń

Przedsiębiorcy + rozwiń

Banki + rozwiń

NBP + rozwiń