Członkowie

Skład Rady oraz Prezydium

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminem Rady Bankowości Elektronicznej ZBP z dnia 8 września 2014 r. Członkami Zwyczajnymi Rady mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, będące członkami Związku

Członkowie RBE + rozwiń

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminem Rady Bankowości Elektronicznej ZBP z dnia 8 września 2014 r. Członkami Wspierającymi mogą być:

 1. podmioty, których właścicielami są banki,
 2. podmioty inne niż wymienione w ust. 1, będące dostawcami usług płatniczych lub agentami rozliczeniowymi,
 3. podmioty, które mają znaczący wpływ na realizację transakcji elektronicznych,
 4. instytucje państwowe, które regulują lub nadzorują członków zwyczajnych, oraz podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

 

Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej ZBP:

 • Adam Marciniak (PKO Bank Polski) - Przewodniczący
 • Krzysztof Dąbrowski (mBank) - Wiceprzewodniczący
 • Włodzimierz Kiciński (ZBP) - Wiceprzewodniczący
 • Maciej Kostro (ZBP) - Sekretarz
 • Piotr Alicki (Krajowa Izba Rozliczeniowa)
 • Jacek Brzeziński (Santander Bank)
 • Przemysław Cieszyński (Bank Gospodarstwa Krajowego)
 • Przemysław Henschke (ING Bank Śląski)
 • Jarosław Hermann (Bank Millennium)
 • Dariusz Olkiewicz (Bank Polskiej Spółdzielczości)
 • Dorota Poniatowska (Credit Agricole Polska)
 • Krzysztof Słotwiński (BGŻ BNP Paribas)
 • Feliks Szyszkowiak (Santander Bank Polska)
 • Bartosz Zborowski (Pekao SA)
wydrukuj stronę