Członkowie

Skład Rady oraz Prezydium

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminem Rady Bankowości Elektronicznej ZBP z dnia 8 września 2014 r. Członkami Zwyczajnymi Rady mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, będące członkami Związku

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminem Rady Bankowości Elektronicznej ZBP z dnia 8 września 2014 r. Członkami Wspierającymi mogą być:

 1. podmioty, których właścicielami są banki,
 2. podmioty inne niż wymienione w ust. 1, będące dostawcami usług płatniczych lub agentami rozliczeniowymi,
 3. podmioty, które mają znaczący wpływ na realizację transakcji elektronicznych,
 4. instytucje państwowe, które regulują lub nadzorują członków zwyczajnych, o których mowa w ust. 1 oraz podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

 

Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej ZBP:

 • Piotr Alicki – Przewodniczący Rady (PKO Bank Polska SA),
 • Ryszard Drużyński – Wiceprzewodniczący Rady (Raiffeisen Bank Polska SA)
 • Mieczysław Groszek – Wiceprzewodniczący Rady (Związek Banków Polskich)
 • Dorota Poniatowska-Mańczak (Credit Agricole Bank Polska SA)
 • Janusz Matusz (Podkarpacki Bank Spółdzielczy)
 • Justyna Kesler (ING Bank Śląski SA)
 • Feliks Szyszkowiak (BZ WBK SA)
 • Adam Zbigniew Grzebieluch (Bank Ochrony Środowiska SA)
 • Piotr Marek Balcerzak – Sekretarz Rady (Związek Banków Polskich)
 • Ryszard Jurkowski – Przewodniczący Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych (Bank PEKAO SA),
 • Jacek Brzeziński – Przewodniczący Forum Contact Center (Deutsche Bank Polska SA)
 • Andrzej Sieradz – Przewodniczący Forum ds. IT (Bank BGŻ SA),
 • Piotr Pinchinat-Miernik – Przewodniczący Forum ds. e-Faktur i e-Płatności (Bank PEKAO SA),
 • Marcin Wiśniewski – Przewodniczący Grupa Zadaniowa ds. Standardów Wymiany Danych (Bank BPH SA),
 • Antoni Hanusik – Przewodniczący Grupa Zadaniowa ds. Analiz i Badań (ING Bank Śląski SA).

Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej ZBP zostało wybrane podczas posiedzenia Rady w dniu 28 listopada 2014 r.

Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady zostali wybrani podczas posiedzenia Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej ZBP w dniu 18 grudnia 2014 r.

wydrukuj stronę