Działalność

Rada Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich powstała w 2004 roku. Jej działania oparte są na współpracy przedstawicieli banków oraz środowisk biznesowych i administracji. Związek Banków Polskich jako organizacja koordynująca działania wpływające na rozwój polskiej bankowości, a obecnie silnie zaangażowana w proces promowania nowoczesnych, elektronicznych produktów ułatwiających zarządzanie finansami, pragnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom ze strony rozwijającego się rynku e-gospodarki.

Cele

W ramach prac Rady Bankowości Elektronicznej ZBP uwzględnione jest założenie wymiany doświadczeń członków w zakresach wspólnych i niekonkurencyjnych obszarów działania. Cele RBE są realizowane poprzez wszelkiego typu zorganizowane działania przy współpracy sektora bankowego, Narodowego Banku Polskiego, instytucji i firm współpracujących z bankami oraz pozostałymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze szeroko rozumianego biznesu elektronicznego.

Ważnym obszarem jest zapewnienie współpracy sektora bankowego z administracją państwową w ramach realizacji Planu Informatyzacji Państwa. Rozwój gospodarki elektronicznej powoduje, że rynek podlega ciągłym i dynamicznym zmianom w związku z czym pojawiają się na nim stale nowe szanse i zagrożenia, a przed sektorem bankowym stoi potrzeba wypracowania wspólnej, długoterminowej strategii rozwoju bankowości elektronicznej. Szczegółowe cele wynikają z zatwierdzonego przez Radę Regulaminu RBE ZBP. Poszczególne zadania realizowane są w ramach grup roboczych oraz Forum.

Kontakt

Sekretariat RBE:

Maciej Kostro - Sekretarz, Członek Prezydium
Włodzimierz Kiciński - nadzorujący działalność RBE

Rada Bankowości Elektronicznej
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa

tel.:  +48 22 48-68-206
fax: +48 22 48-68-100 (sekretariat ZBP)
e-mail: maciej.kostro@zbp.pl

wydrukuj stronę