Prezydium Rady

 

  • Krzysztof Spirzewski – Societe Generale – Przewodniczący
  • Dominika Duziak – Bank Handlowy – Wiceprzewodnicząca
  • Ewa Kowalczyk – Związek Banków Polskich - Wiceprzewodnicząca
  • Lilla Szkop – Krajowa izba Rozliczeniowa - Sekretarz
  • Konrad Dudek – Deutsche Bank
  • Marta Przeorska – PKO BP SA
  • Teresa Sobieraj – Pekao SA
  • Grażyna Gaczoł – ING Bank Śląski
  • Dorota Wadełek – Bank Millennium