Współpraca z Europejską Federacją Bankową

W ramach swej działalności Związek Banków Polskich w sposób aktywny utrzymuje stałą i bieżącą współpracę z Europejską Federacją Bankową (European Banking Federation).

Założona w 1960 roku, Europejska Federacja Bankowa to funkcjonująca na poziomie Unii Europejskiej organizacja reprezentująca europejski sektor bankowy, zrzeszająca 32 narodowe asocjacje bankowe (również spoza Unii Europejskiej) działające w imieniu ponad 4,500 europejskich banków. Banki reprezentowane przez Europejską Federację Bankową zatrudniają ok. 2,5 miliona osób, wykonując dziennie ponad 300 milionów transakcji płatniczych.

Współpraca Związku Banków Polskich z Europejską Federacją Bankową opiera się na 3 głównych obszarach aktywności:

  1. okresowemu delegowaniu pracowników Związku Banków Polskich do Brukseli w celu wykonywania przez nich zadań bezpośrednio w ramach struktur Europejskiej Federacji Bankowej.
  2. bieżącym, bezpośrednim kontakcie Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli z Europejską Federacją Bankową.
  3. regularnym uczestnictwie przedstawicieli Związku Banków Polskich w spotkaniach wyspecjalizowanych grup roboczych oraz komitetów funkcjonujących w ramach Europejskiej Federacji Bankowej.

W tym miejscu należy również podkreślić, iż członkowie Zarządu Związku Banków Polskich są członkami władz Europejskiej Federacji Banków - w Komitecie Wykonawczym (Executive Committee) zasiada pan dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, zaś w Zarządzie (Board) – pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Powyższe działania zwiększają efektywność proaktywnych działań przedstawicieli Związku Banków Polskich w obszarze zagadnień, w szczególności prac legislacyjnych dotyczących sektora bankowego na poziomie Unii Europejskiej.

Strona internetowa: www.ebf-fbe.eu