Współpraca z KIR

Związek Banków Polskich zawiązał z dniem 1 stycznia 2016 roku współpracę z Krajową Izbą Rozliczeniową, która postanowiła wesprzeć działania Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

ZBP ma nadzieję, że przedmiotowa współpraca będzie stanowiła podstawę budowania na forum Unii Europejskiej reprezentacji szeroko rozumianego sektora bankowego, która będzie także zajmowała się promocją polskiej gospodarki i polskich interesów.

W ramach prowadzonej współpracy Przedstawicielstwo będzie reprezentowało interesy KIR oraz polskiego systemu rozliczeń płatności, zapewniało dostęp do istotnych informacji na temat działań na poziomie UE oraz organizowało spotkania i wizyty przedstawicieli KIR w Brukseli.

Zawiązana współpraca między KIR a ZBP pozwoli na wzmocnienie głosu sektora bankowego w Polsce i ułatwi dotarcie ze stanowiskami sektora do aktorów procesów legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej.