Standaryzacja instrumentów finansowych

Celem działaności standaryzacyjnej w zakresie instrumentow finansowych jest stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju rynków wtórnych dla podstawowyuch rodzajów transakcji oraz wprowadzenie standardów w otoczeniu prawnym dla transakcji zawieranych pomiędzy polskimi bankami. Zadanie to realizowane jest poprzez publikowanie wzorów odpowiednich umów niezbędnych do zawierania tych transakcji przez strony.

Rekomendacje

wydrukuj stronę