baner

Banki

Do Systemu Standardów może przystąpić każdy bank, który prowadzi działalność w Polsce. Obecnie w Systemie jest 27 banków. Specjalny, honorowy  status uczestnika Systemu Standardów  posiada Narodowy Bank Polski,  który od początku funkcjonowania Systemu wspierał  merytorycznie prace nad jego rozwojem.  Ponadto, uczestnikami Systemu są również wszystkie banki spółdzielcze, reprezentowane przez  2 Banki Zrzeszające.