baner

Stopnie zawodowe

Warunki uzyskania stopni zawodowych

Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych + rozwiń

Dyplomowany Pracownik Bankowy + rozwiń

Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego + rozwiń

Specjalista z zakresu Operacji i rozliczeń Bankowych + rozwiń

Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością + rozwiń

Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością + rozwiń