baner

Instytucje szkolące

Dbając o jakość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników sektora bankowego, Związek Banków Polskich podpisuje umowy o współpracy z instytucjami spełniającymi wymagania Systemu Standardów (szkoły bankowe, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe). Dzięki temu dana Szkoła  staje się uczestnikiem Systemu Standardów i uzyskuje uprawnienia ZBP do organizacji egzaminów na danym poziomie.

Wymogi dla instytucji zainteresowanych przystąpieniem do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych do pobrania tutaj.