Fikcyjne umowy o prace – jak nie zostać „mułem”?

Komunikat z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ostatnim okresie coraz częściej pojawiają się przypadki wykorzystywania, przez przestępców, osób szukających pracy do nielegalnego udziału w transferowaniu skradzionych pieniędzy. Osoby takie potocznie są nazywane ”mułami” (http://en.wikipedia.org/wiki/Money_mule) Są one kuszone atrakcyjnymi ofertami pracy rozsyłanymi przez hakerów w formie mailowej, ogłoszeniami na portalach poświęconych poszukiwaniu pracy, a nawet ofertami umieszonymi w Urzędach Pracy. Najczęściej osoby te nie mają świadomości, że biorą udział w popełnianiu przestępstwa, co jednak nie zwalnia ich z odpowiedzialności karnej.

Przykład oferty o pracę.

Formularz umieszczany na fałszywych stronach internetowych.

Ponadto przestępcy wykorzystują dane legalnie działających firm w celu publikacji ogłoszeń o pracę. Zakładają profesjonalnie wyglądające strony internetowe takich spółek bez wiedzy ich właścicieli. Ogłoszenia o pracę posiadają linki do takich stron.

Co ciekawe, hakerzy w celu uwiarygodnienia, podają stacjonarne numery telefonów z sieci VoIP, które umożliwiają dokonywanie połączeń telefonicznych praktycznie z każdego miejsca na świecie, gdzie dostępny jest internet. Osoba dzwoniąca na taki numer myśli, że dzwoni na telefon stacjonarny np. w Warszawie ponieważ posiada on numer kierunkowy 22, natomiast odbiorca może znajdować się w innym kraju. Również osoba, która odebrała telefon z takiego numeru odnosi wrażenie, że rozmawia z kimś z Warszawy. 

Składając aplikację osoba ta podaje swoje dane osobowe, które później mogą być dodatkowo wykorzystane przez przestępców zawierania w jego imieniu innych fikcyjnych umów. Po zaakceptowaniu warunków o pracę przestępcy wysyłają w formie elektronicznej umowę o pracę.

Po włamaniu się na rachunek bankowy klienta, którego komputer został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem np. Zeus, Citadel itp., hakerzy preparują oszukańcze polecenie przelewu na rachunek bankowy osoby zwerbowanej do pracy („muła”).

„Muł” otrzymuje mailem oraz bardzo często telefonicznie informację o przychodzących na jego rachunek bankowy transakcjach, które pochodzą od rzekomego kontrahenta firmy, w której jest zatrudniony. Faktycznie są to pieniądze pochodzące z rachunków bankowych osób, którym przestępcy włamali się na rachunek bankowy.

Fragment maila z instrukcjami do dokonania przekazu.

Zadaniem „muła” jest jak najszybsza wypłata środków oraz dokonanie przekazu, za pośrednictwem Western-Union, MoneyGram lub innego operatora oferującego przekazy pieniężne, do wskazanej w mailu osoby, przeważnie mieszkańca Ukrainy lub innego kraju zza wschodniej granicy Polski. „Muł” pozostawia sobie prowizję zgodnie z „umową” w wysokości od 3 do 10 % wypłaconej kwoty.

Przykład maila otrzymanego po wysłaniu CV.

Kwoty oszukańczych transakcji, dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej, wynoszą od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Bardzo często osoby te są zatrzymywane przez Policję, a Prokuratora stawia im zarzuty dotyczące udziału w popełnionym przestępstwie. „Mułami” mogą zostać klienci banków lub osoby, którym w ofercie pracy wskazywana jest potrzeba posiadania rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że warunkiem koniecznym do udziału w wyżej opisywanym procederze jest posiadanie rachunku bankowego. Niestety dużym problemem społecznym jest fakt, że osoby te, po wykorzystaniu przez zorganizowane grupy przestępcze, mogą być skazane prawomocnym wyrokiem, co może mieć wpływ na dalsze życie tych osób, włącznie z problemem ze znalezienia pracy. 

Dlatego jeżeli spotkacie się Państwo z propozycją atrakcyjnej pracy, za którą wynagrodzenie jest niewspółmiernie wysokie do ponoszonych nakładów pracy, a praca ta ma faktycznie polegać na transferze pieniędzy za pośrednictwem operatorów oferujących przekazy pieniężne, bardzo prosimy o nieprzyjmowanie takich oferty, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że pochodzą od grup przestępczych podszywających się pod istniejące firmy lub tworzące fikcyjne firmy i mają na celu włączenie Państwa w proceder opisywany w niniejszym komunikacie.

Rada Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

wydrukuj stronę