III edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki

2017-12-21

Związek Banków Polskich od wielu lat podejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ograniczenie sytuacji, w których niepełnosprawność jest barierą. Zapewnienie wysokiej jakości obsługi bankowej wszelkim grupom klientów, w tym osobom z niepełnosprawnościami, jest celem, który stawia przed sobą sektor bankowy. Dlatego banki projektują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Na czwartkowej konferencji prasowej omówiono III edycję Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki.

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Marta Walaszczyk-Szymańska, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz Marcin Idzik z Kantar TNS

III edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki

Wydając kolejną już, III edycję Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki Związek Banków Polskich chce otwierać polską bankowość na coraz szersze kręgi społeczeństwa i powodować, że coraz mniej osób jest wykluczonych z życia społecznego i gospodarczego.

Celem dokumentu jest tworzenie zestawu wytycznych redukujących bariery w dostępie do usług bankowych zidentyfikowane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki są efektem współpracy banków oraz Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Pierwsza edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki wydana została w 2012 roku. Związek Banków Polskich zapowiedział cykliczne aktualizowanie i uzupełnianie materiału, w porozumieniu z bankami oraz środowiskami osób z niepełnosprawnościami. I edycja zawierała przede wszystkim wskazówki natury ogólnej i odnosiła się do trzech podstawowych rodzajów niepełnosprawności oraz czterech kanałów dostępu do usług – oddziału, call center, internetu oraz bankomatu. II edycja, opublikowana na przełomie 2014/2015 roku została znacznie rozbudowana i zawierała m. in. szczegółowe wytyczne dotyczące bankowości internetowej, wskazówki w zakresie kanału bankowości mobilnej, obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sugestie odnośnie obsługi poza oddziałem.

W stosunku do poprzednich wydań, III edycja Dobrych praktyk została uzupełniona o nowe rozdziały dotyczące: urządzeń VTM oraz zastosowania biometrii w bankowości i jej wpływu na obsługę klientów z niepełnosprawnościami, jak również osób starszych. Materiał został ponadto rozbudowany o informacje z zakresu tworzenia dokumentów bankowych, a także dotyczące psów asystujących i psów przewodników.

Środowisko bankowe deklaruje udział w wypracowaniu stanowiska dotyczącego obrotu kryptowalutami

Mając na uwadze interesy oraz bezpieczeństwo środków klientów sektora bankowego, środowisko bankowe deklaruje włączenie się do prac mających na celu wypracowanie stanowiska w obszarze kryptowalut. Na obecnym etapie ZBP zaleca daleko idącą ostrożność w inwestowaniu w kryptowaluty.

Rosnące zainteresowanie społeczne dotyczące obrotu kryptowalutami oraz udział w nim osób i podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia i świadomości ryzyka może narażać uczestników tego rynku na wymierne straty. Aktywność regulatorów w tym obszarze jest również wymagana ponieważ do opinii publicznej coraz częściej docierają także sygnały, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane przez zorganizowane grupy przestępcze, działające w skali międzynarodowej.

„ZBP popiera dotychczasowe apele nawołujące do ostrożności w inwestycjach w kryptowaluty i jest gotowy  włączyć się do prac nad stworzeniem ewentualnych regulacji. W pełni podzielamy poglądy Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące różnych rodzajów ryzyka związanych z udziałem w obrocie kryptowalutami, w tym dotyczące braku powszechnej akceptowalności oraz możliwości utraty środków z powodu kradzieży lub defraudacji. Nie są to pieniądze emitowane przez bank centralny jakiegokolwiek państwa” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Pengab: Korekta kwartalnej prognozy

Ostatni miesiąc 2017 roku charakteryzował się istotnym spadkiem o 9.4 pkt. wskaźnika prognoz. W grudniu główny wskaźnik badania indeks Pengab, w dużym zakresie w wyniku spadku prognoz, obniżył się o 5.5 pkt. osiągając poziom 21.8 pkt. Na uwagę zasługują istotne wzrosty w 2017 roku w zakresie ocen dotyczących sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju. W perspektywie miesięcznej dość słabo respondenci ocenili produkty kredytowe skierowane do gospodarstw domowych. Kilkuprocentowe spadki w najnowszym pomiarze obserwujemy w zakresie kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych oraz kredytów samochodowych. Rok 2017 został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę bankowców, nieco mniej niż połowa oceniła mijający rok jako przeciętny.

W grudniu indeks Pengab obniżył wartość m/m o 5,5 pkt. r/r jest wyższy o 6,7 pkt. i wynosi obecnie 21,8 pkt. Indeks ocen spadł m/m o 1,6 pkt., indeks wyprzedzający m/m jest niższy o 9,4 pkt. Korekcie uległy prognozy trzymiesięczne dla wszystkich rynków z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych. W grudniu m/m spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów  mieszkaniowych. Aktywność przedsiębiorców pozostała na poziomie notowanym w listopadzie. Nastąpiła poprawa na rynku kredytów dla przedsiębiorców oraz depozytów terminowych przedsiębiorców.  Przewiduje się w najbliższym kwartale wzrost koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych oraz spadek na wszystkich pozostałych rynkach. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych  m/m uległa poprawie – podsumował Marcin Idzik z Kantar TNS.

Materiały do pobrania