InfoDOK: Rekord liczby zastrzeżonych dokumentów

2018-10-24

W III kwartale 2018 r. Polacy, o ponad 10%, pobili dotychczasowy rekord liczby utraconych dokumentów zgłoszonych do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w tym okresie baza wzrosła o ponad 43 tysiące szt. – wynika z najnowszego Raportu InfoDOK zaprezentowanego na środowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

InfoDOK: Rekord liczby zastrzeżonych dokumentów

W III kwartale 2018 r. Polacy, o ponad 10%, pobili dotychczasowy rekord liczby utraconych dokumentów zgłoszonych do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w tym okresie baza wzrosła o ponad 43 tysiące szt. To najlepszy wynik od ponad 10 lat, kiedy to rozpoczęto publikację raportu infoDOK. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytu na cudze nazwisko – przestępcy 1,5 tys. razy chcieli ukraść w ten sposób przeszło 120 milionów złotych.

W III kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła o 43.276 szt. dokumentów i zawierała łącznie ponad 1 milion 688 tysięcy szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Bardzo nas cieszy to, że coraz bardziej naturalną rzeczą staje się to, że po utracie dokumentów są one zastrzegane w banku. Jest to dla Polaków niemal równie oczywiste, jak zastrzeganie utraconej kary bankowej. Warto w tym miejscu dodać, że klienci większości banków mogą obie czynności wykonać pod jednym numerem telefonu +48 828 828 828 – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Raport InfoKREDYT: Oszczędzamy, ale wciąż nieregularnie i krótkoterminowo

Aż 60% Polaków oszczędza w sposób nieregularny, a jedynie 35% odkłada pieniądze według z góry ustalonego planu – wynika z najnowszej edycji raportu „InfoKREDYT: Oszczędzanie” opublikowanego przez Związek Banków Polskich. Co drugi z ankietowanych bankowców wskazuje, że głównym celem jest oszczędzanie na tak zwaną „czarną godzinę”, a aż 20% Polaków nie myśli o oszczędzaniu w perspektywie dłuższej niż pół roku.

Polacy coraz częściej pytają o kredyty, a kiedy się na nie decydują, najczęściej wybierają kredyty gotówkowe. Aż 91% ankietowanych bankowców wskazuje, że są one najpopularniejszą formą zaciągania zobowiązań. Jednocześnie przeszło połowa badanych podkreśla, że Polacy pytają o produkty kredytowe częściej niż w latach ubiegłych.

Choć dane OECD pokazują, że zadłużenie polskich gospodarstw domowych w stosunku do dochodu rozporządzalnego wciąż jest na relatywnie niskim poziomie w porównaniu do innych krajów Europy, to wartość nowych kredytów konsumpcyjnych w ostatnich latach systematycznie rośnie. Dlatego tym ważniejsza jest budowa stabilnego systemu krajowych oszczędności zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, tak aby zrównoważyć wzrost na rynku kredytów – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, odnosząc się do Raportu infoKREDYT Oszczędzanie i Kredytowanie Polaków.

Według danych Biura Informacji Kredytowej wartość nowych kredytów konsumpcyjnych na przestrzeni ostatnich 3 lat systematycznie wzrasta, a w ubiegłym roku wyniosła ona ponad 78 mld zł. Jednocześnie zwiększa się też wartość depozytów.

Pengab: Nadal słabnie dynamika wzrostu

Październikowy pomiar koniunktury bankowej charakteryzuje się dużą stabilnością większości monitorowanych indeksów. Główny indeks badania, jedynie nieznacznie o 0,6 pkt. obniżył swoją wartość osiągając poziom 26 pkt. Wśród pomiarów szczegółowych warto zwrócić uwagę na istotne obniżenie ocen związanych z wybranymi produktami oszczędnościowymi. O 14 pp. zmniejszył się wskaźnik depozytów terminowych gospodarstw domowych, o 8 pp. depozytów bieżących przedsiębiorstw, a o 6 pp. depozytów terminowych przedsiębiorstw. Wzrostem wartości o 6 pp. charakteryzowała się ocena kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz ich 6 miesięczna prognoza - wzrost o 11 pp. W obszarze rozwoju nowych technologii wartym analizy są odpowiedzi bankowców dotyczące wpływu zamiany zatrudnienia wynikającego z obsługi klienta poprzez wirtualnych doradców. Aż połowa ankietowanych twierdzi, że zamiany takie nastąpią w przeciągu 20 lat.

Materiały do pobrania