InfoDOK: Rekordowa liczba zastrzeżeń dokumentów tożsamości

2019-01-29

W 2018 r. w międzybankowej bazie danych dokumentów tożsamości, które zostały utracone przez ich właścicieli zastrzeżono aż 150,7 tys. dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy. To rekordowa liczba w całej historii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – wynika z najnowszego Raportu InfoDOK zaprezentowanego na środowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Dariusz Kozłowski, Wiceprezes CPBiI oraz Marcin Idzik z Kantar TNS

InfoDOK: Polacy w bankach zastrzegli ponad 150 tysięcy skradzionych i zgubionych dokumentów w 2018 r.

W 2018 r. w międzybankowej bazie danych dokumentów tożsamości, które zostały utracone przez ich właścicieli i mogące być wykorzystane np. do wyłudzenia kredytu zastrzeżono aż 150,7 tys. dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy. To rekordowa liczba w całej historii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W tym samym okresie z banków próbowano wyłudzić 5,4 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 361 milionów złotych – wynika z najnowszego Raportu o dokumentach infoDOK opublikowanego przez Związek Banków Polskich.

Tylko w IV kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła dokładnie o 32 866 szt. i zawierała na koniec grudnia 1.704.839 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić 1.624 kredyty o łącznej wartości 51,7 mln złotych.

Rośnie świadomość potrzeby ochrony własnej tożsamości oraz znajomość narzędzi, które służą zabezpieczeniu się przed wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Wśród nich jednym z najważniejszych jest System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Wystarczy zgłosić utracony dokument w jednym banku, aby w ciągu kilku minut informacja o tym trafiła do wszystkich uczestników Systemu – a nie są to tylko banki, ale także firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowych i wiele innych. Taki dokument po zastrzeżeniu staje się dla przestępców w zasadzie bezużyteczny – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Rozpoczynamy dziś 13. etap Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W czasie ostatnich 11-tu lat prowadzenia tego projektu zablokowano łącznie prawie 80 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej kwocie przekraczającej 4,4 miliarda złotych. Statystycznie codziennie banki blokują 20 prób, w których przestępcy chcą ukraść 1,1 miliona złotych. Dlatego tak istotne jest to, żebyśmy wszyscy zgłaszali w bankach fakt utraty dokumentu – nawet, jeżeli nie mamy konta, są banki, które przyjmują zastrzeżenia także od osób, które nie są ich klientami –lista takich banków jest dostępna na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl – dodał Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Banki sprawdzonym partnerem klienta w dostępie do programów publicznych

Styczeń 2019 r. to miesiąc pierwszych ocen i podsumowań aktywności i wyników sektora bankowego w roku 2018. Związek Banków Polskich podsumował trzy ważne programy publiczne, skierowane do  przedsiębiorców w których podstawą sukcesu jest udział sektora bankowego. ZBP podsumował wyniki programów: Gwarancji de minimis, Kredyt na innowacje technologiczne oraz programu wieloletniego na rzecz instrumentów finansowych UE w Polsce. W 2018 roku łącznie w ramach tych programów 314 banków obsłużyło 22 tys. przedsiębiorców, udzielając prawie 21 mld złotych preferencyjnego kredytu. Łączna wartość kredytu udzielonego w ramach ww. programów od (początku ich uruchomienia do k. 2018 roku) wyniosła ponad 120 mld złotych i trafiła do 164 tys. przedsiębiorców. Opisane programy są przykładem udanego mariażu sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Pengab: Bankowcy pozytywnie o 2019 roku

Styczeń przyniósł nieznaczne pogorszenie indeksu Pengab, głównego wskaźnika badania. W najnowszym pomiarze Pengab zmniejszył swoją wartość o 2,2 pp osiągając poziom 24,3 pkt. Należy podkreślić, że od ponad 12 miesięcy główny wskaźnik badania charakteryzuje się dużą stabilnością. W styczniowym pomiarze wzrosły natomiast wskaźniki kredytowe – zarówno związane z kredytami gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Na uwagę zasługują również wzrosty w zakresie prognoz makroekonomicznych. Odpowiednio prognoza związana z gospodarką kraju zwiększyła się o 5 pkt, prognozy przedsiębiorstw o 10 pkt. a prognozy gospodarstw domowych o 18 pkt. Cieszy fakt pozytywnego nastawienia środowiska bankowego w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. 

Bankowcy formułują pozytywne prognozy na 2019 r. Ponad połowa środowiska patrzy na 2019 z nadzieją i optymizmem, a jedna trzecia uważa, że będzie to rok lepszy niż miniony 2018. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków będzie w opinii badanych wzrost sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Za zyski banków będzie głównie odpowiadała redukcja kosztów.  Oczekiwany jest znaczący wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz wzrost aktywności na rynku bankowym osób prowadzących działalność gospodarczą. Oczekuje się dalszej redukcji liczby placówek bankowych, redukcji zatrudnienia oraz wzrostu przychodów banków

Materiały do pobrania