InfoDOK: Rekordowo niska liczba prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2018 r.

2018-04-24

Polacy coraz częściej zgłaszają w bankach zgubione i skradzione dokumenty tożsamości. Z pewnością jest to główny powód znacznego spadku liczby prób wyłudzeń kredytów, którego trend obserwujemy od 2015 r. W okresie styczeń – marzec 2018 r. podjęto jedynie 1.278 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 99,1 mln złotych.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Dariusz Kozłowski, Wiceprezes CPBiI oraz Marcin Idzik z Kantar TNS.

InfoDOK: Rekordowo niska liczba prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2018 r.

W okresie styczeń – marzec 2018 r. podjęto jedynie 1.278 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 99,1 mln złotych. W I kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła o 28,7 tys. szt. i zawierała łącznie ponad 1,8 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Stale rośnie świadomość potrzeby ochrony własnej tożsamości poprzez wykorzystanie Systemu DZ. Związek Banków Polskich przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa. Stąd m.in. powołanie w ostatnim czasie Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenie w coraz szerszym zakresie działań edukacyjnych – m.in. w programach „Nowoczesnego Zarządzania Biznesem” prowadzonego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Bankowcy dla Edukacji” koordynowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z kilkuset instytucjami, bankami i samorządami – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Wzrost liczby zastrzeżeń = spadek przestępczości. Od 2003 roku ponad czterokrotnie wzrosła liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości, jednocześnie ponad trzykrotnie spadła liczba przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby. Od 2008 r. System DZ zablokował 75,7 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej kwocie ponad 4,2 miliarda złotych – dodał Dariusz Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Więcej w materiałach poniżej

Stabilne zaufanie do banków i poprawa ocen w wymiarze reputacji

Społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa znaczącej poprawie, a zaufanie, którym Polacy darzą banki pozostało stabilne - wynika ze zrealizowanej na przełomie marca i kwietnia 2018 r. kolejnej odsłony badania opinii publicznej „Reputacja sektora bankowego”.  Badania wizerunkowe sektora bankowego prowadzone są w Związku Banków Polskich nieprzerwanie od 2007 r., a od siedmiu ostatnich lat do pomiaru reputacji wykorzystywana jest metodologia indeksu TRI*M. 

W ciągu kilku ostatnich lat banki nie ustawały w wysiłkach nad poprawą swoich ocen w odbiorze społecznym. Trend obrazujący nieprzerwany wzrost pozytywnych opinii widoczny jest od 2012 r., a minione 12 miesięcy okazało się bardzo znaczącym krokiem w budowie dobrej reputacji wśród Polaków, co znalazło odzwierciedlenie w szeregu wskaźników monitorujących opinie o bankach.

Ocena reputacji mierzona Indeksem TRI*M wśród ogółu respondentów wyniosła w bieżącym pomiarze 44 punkty – o 6 punktów więcej niż roku ubiegłym. To znaczna poprawa od początku pomiarów i wyjściowego poziomu 21 punktów odnotowanego w 2012 r.

„W ciągu ostatnich 7 lat banki w Polsce dokonały bardzo znaczącej poprawy w obszarze reputacyjnym. Z poziomu 21 punktów i reputacji określanej jako zła – przeciętna przeszły do punktu, w którym na ogólnym poziomie reputację można opisać jako przeciętną – dobrą i najlepszą wśród innych branż świadczących usługi masowe, tj. firmy telekomunikacyjne, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe czy SKOKi. Trzeba mieć na uwadze, że reputacja banków w naszym społeczeństwie nadal jest istotnie zróżnicowana,  niemniej dla 46% jest ona co najmniej dobra i jest to najwyższy odsetek odnotowany w naszych badaniach” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Więcej w materiałach poniżej

Pengab: Wzrasta aktywność klientów na rynku bankowym

Kwietniowy pomiar przyniósł drugie z rzędu istotne wzmocnienie głównego wskaźnika koniunktury bankowej. Po marcowym wzroście o 7.3 p.p. w kwietniu główny indeks koniunktury wzrósł o 6,7 p.p. Obecny poziom 36.3 pkt. wskaźnika Pengab jest najwyższy od września 2008 roku. Na kwietniowy poziom indeksu wpływ miał w głównej mierze wzrost wskaźnika ocen o 8.8 pp. Wśród pomiarów szczegółowych na uwagę zasługują produkty kredytowe, w tym kredyty konsumpcyjne (wzrost o 21 p.p.)  oraz kredyty mieszkaniowe (wzrost o 16 p.p). Wyniki te korespondują ze wzrostem prognoz makroekonomicznych, wszystkie mierzone kategorie z tego obszaru, a więc prognozy gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zwiększyły swoją wartość.

Więcej w materiałach poniżej

Materiały do pobrania