Raport AMRON-SARFiN: Popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale nadal bardzo wysoki

2018-08-29

Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w II kwartale pozostało na niemal tak samo wysokim poziomie jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Banki udzieliły tylko nieznacznie mniej kredytów niż w poprzednim okresie, a ich liczba wyniosła 53,7 tys. Wartość nowych kredytów była jednak wyższa i osiągnęła 13,7 mld zł - wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN opublikowanego podczas środowej konferencji prasowej

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Jacek Furga, Prezes CPBiI, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości oraz Marcin Idzik z Kantar TNS

Popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale nadal bardzo wysoki

Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w II kwartale pozostało na niemal tak samo wysokim poziomie jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Banki udzieliły tylko nieznacznie mniej kredytów niż w poprzednim okresie, a ich liczba wyniosła 53,7 tys. Wartość nowych kredytów była jednak wyższa i osiągnęła 13,7 mld zł. Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy przekroczyło 400 mld zł, a rozmiar akcji kredytowej w pierwszym półroczu to najlepszy wynik banków w tym segmencie od 7 lat.

W II kwartale 2018 roku banki udzieliły łącznie 53 686 nowych kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe. Liczba nowych umów była mniejsza o 2,67% niż w I kwartale, ale wyższa o 7,74% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość nowych kredytów w II kwartale przekroczyła oczekiwania, osiągając poziom 13,741 mld zł – o 6,40% więcej niż w kwartale poprzednim. W stosunku rocznym, wartość nowych kredytów w II kwartale wzrosła o nieco ponad dwa miliardy zł i ponad 17,59%. Tym samym, wyniki II kwartału bieżącego roku okazały się najlepsze pod względem wartości udzielonych kredytów w ciągu kilku ostatnich lat. 

„Akcja kredytowa w bankach osiągnęła w pierwszym półroczu najlepszy wynik od 7 lat – udzieliliśmy prawie 109 tys. kredytów hipotecznych. Wartość nowych umów kredytowych udzielonych w II kwartale 2018 roku – w wysokości prawie 14 mld złotych – była najlepszym wynikiem kwartalnym od 2010 roku. Wartość zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy przekroczyła poziom 400 mld zł. Wyniki pierwszego półrocza po raz kolejny potwierdzają naszą prognozę o możliwym przekroczeniu w roku 2018 pułapu 200 tys. kredytów hipotecznych o wartości łącznej sięgającej nawet 50 mld złotych”  – komentuje dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Mniejsza liczba kredytów przy wyższej wartości portfela przełożyła się na dostrzegalny wzrost średniej wartości kredytu ogółem, która w II kwartale wyniosła 255 405 zł. W stosunku do pierwszego kwartału, średnia wartość kredytu była wyższa o 21 252 zł (9,08%). Średnia wartość kredytu walutowego spadła o 44 853 zł, czyli o 16,31% do poziomu 230 202 zł. Natomiast przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w rodzimej walucie wyniosła 255 861 zł, czyli więcej o 22 250 zł (9,52%) w stosunku do wartości zanotowanej w I kwartale 2018 roku. Analogiczną tendencję zaobserwowano w ujęciu rocznym.

Więcej w materiałach prasowych do pobrania poniżej.

Prace nad nowelizacją Rekomendacji S

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała i przedstawiła do konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. W Związku Banków Polskich trwają obecnie intensywne prace nad opracowaniem uwag od banków do dokumentu, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do KNF.

Projekt zawiera wiele zmian, wśród których jednymi z istotniejszych są kwestie wprowadzenia kredytów o stałej stopie procentowej oraz przeniesienia tytułu własności hipoteki na rzecz banku, potocznie nazywanej „klucze za długi”.

Więcej w materiałach prasowych do pobrania poniżej.

Pengab: Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy

Spadek wskaźnika oceny oraz wzrost indeksu prognoz wpłynęły na sierpniowy pomiar Monitora Bankowego. W tym kontekście należy wskazać, że główny wskaźnik badania - indeks Pengab, pomimo zmian w zakresie pomiarów szczegółowych, charakteryzuje się dużą stabilnością. Obecnie wskaźnik Pengab wynosi 26,5 pkt. Od początku roku indeks ten oscylował powyżej poziomu 20 pkt. co wiąże się ze stabilizacją ocen bankowców. Za niepokojące sygnały w sierpniu należy uznać szczegółowe pomiary dotyczące kredytów inwestycyjnych i obrotowych przedsiębiorstw. W perspektywie rocznej na uwagę zasługuje stosunkowo duża korekta prognoz o charakterze makroekonomicznym. Półroczna prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, w stosunku do 2017 roku spadła o 16 pkt, gospodarstw domowych o 6 pkt. a prognoza ogólnej sytuacji gospodarki kraju zmniejszyła się o 12 pkt. 

Więcej w materiałach prasowych do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania