Raport AMRON-SARFiN - Rekordowy pierwszy kwartał

2018-05-22

Pierwszy kwartał 2018 r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się być najlepszy pod względem liczby i wartości nowych umów od 2011 roku. Banki udzieliły ponad 55 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 13 mld zł - wynika z najnowszego Raportu AMRON – SARFiN opublikowanego podczas wtorkowej konferencji prasowej

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Jacek Furga, Prezes CPBiI, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości oraz Marcin Idzik z Kantar TNS

Wysoki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w pierwszym kwartale

W stosunku do poprzedniego kwartału to wyniki wyższe o odpowiednio 23,27% oraz 18,19%. Istotny wpływ na rozmiar akcji kredytowej miały także kończące się w tym roku dopłaty w ramach Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Od początku stycznia do końca marca klienci podpisali 11,6 tys. umów w ramach Programu o wartości 2,07 mld zł, co stanowiło odpowiednio 21,13% liczby i 16,06% wartości nowych kredytów mieszkaniowych. Dogodne warunki do zaciągnięcia kredytu utrzymały się w I kwartale, a wpływ na decyzje kredytobiorców mogły mieć również nieco niższe ceny m2 mieszkania w niektórych miastach, choć w ujęciu rocznym ceny wzrosły istotnie na wszystkich obserwowanych rynkach.

Od stycznia do marca 2018 r. banki udzieliły łącznie 55 156 nowych kredytów mieszkaniowych – o ponad 23% więcej niż w IV kwartale 2017 r. i o 9,79% więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Całkowita wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 12,915 mld zł i również była wyższa od wyników odnotowanych zarówno w poprzednim kwartale (18,19%), jak i w analogicznym okresie ubiegłego roku (17,30%).

Pengab: Sezonowa korekta koniunktury

Po znaczącym wzroście indeksu bankowego w kwietniu, maj charakteryzował się osłabieniem notowanych wskaźników. Wzrost, a następnie osłabienie oceny bankowców na podobnym poziomie miało również miejsce w zbliżonym okresie roku 2017. Najnowszy pomiar Monitora Bankowego przyniósł powrót do średniej wielkości indeksu Pengab. Indeks ten spadł o 10.6 pkt. osiągając poziom 25.7 pkt. W przeważającej mierze spadek ten związany był z osłabieniem wskaźników rynku kredytowego, zarówno rynku konsumenckiego jak i kredytów skierowanych do przedsiębiorstw. Wśród innych wskaźników należy zwrócić uwagę na osłabienie prognoz makroekonomicznych, w tym prognoz gospodarki kraju, przedsiębiorstw, oraz gospodarstw domowych. Wskaźniki te są niższe zarówno w wymiarze m/m jak i r/r.

Materiały do pobrania