Raport InfoDOK: Najbezpieczniejszy kwartał od 10 lat

2018-07-25

W II kwartale 2018 r. Polacy zastrzegli w bankach ponad 37 tys. zgubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to 3. najlepszy wynik w historii. Regularnie rosnąca liczba zastrzeżeń zdecydowanie zwiększa skuteczność zapobiegania wyłudzeniom kredytów na cudze nazwisko. W okresie kwiecień‐czerwiec 2018 r. podjęto tylko 1.043 próby wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 90,1 mln złotych - wynika z najnowszego Raportu InfoDOK zaprezentowanego na środowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

W II kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła o 37 192 szt. i zawierała łącznie 1 645 179 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Bardzo cieszy nas to, że rośnie świadomość Polaków w zakresie potrzeby zastrzegania dokumentów – cieszą wzrosty liczby zastrzeżeń i związana z tym mniejsza liczba prób wyłudzeń. Przestępcy wiedzą, że ryzyko tego typu przestępstwa znacząco wzrasta. Banki intensywnie pracują nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem – od lat jest to jeden z naszych priorytetów – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Coraz lepsze efekty prowadzonych przez nas kampanii to bardzo dobra wiadomość, jednak pamiętajmy, że problem jeszcze nie zniknął. Codziennie blokujemy kilkanaście prób wyłudzenia kredytu z wykorzystaniem cudzych danych tożsamości – przestępcy próbują wyłudzić w ten sposób średnio 1 mln zł dziennie. – dodał Grzegorz Kondek, Dyrektor ds. Marketingu i PR w Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Pengab: Wakacyjna stabilizacja

Po czerwcowym wzroście indeksu Pengab w lipcu główny indeks koniunktury bankowej zanotował spadek o 3,5 pp. osiągając poziom 27,2 pkt. Najnowszy poziom wskaźnika mieści się w średniej osiąganej przez indeks w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy. Natomiast w odniesieniu rocznym indeks Pengab  zanotował wzrost o 3,2 pkt.

Na uwagę zasługują wybrane wskaźniki szczegółowe, w tym istotne spadki związane z rynkiem kredytowym gospodarstw domowych -  kredytami konsumpcyjnymi, kredytami mieszkaniowymi oraz kredytami samochodowymi. Odpowiednio indeksy te obniżyły się o 14 pkt (kredyty konsumpcyjne), 10 pkt (kredyty mieszkaniowe) oraz 12 pkt (kredyty samochodowe). Również obniżeniu uległa sześciomiesięczna  prognoza sytuacji ekonomicznej. Kilkupunktowe spadki odnotowały wskaźniki sytuacji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju.

Materiały do pobrania