Raport InfoDOK: Rekordowo duża liczba zastrzeżeń utraconych dokumentów tożsamości!

2016-10-27

W III kwartale 2016 r. do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafiło aż 39,1 tys. dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy. Statystycznie do bazy trafiało 425 nowych dokumentów dziennie. W tym czasie próbowano łącznie wyłudzić 64,8 mln zł - wynika z 27. edycji Raportu o dokumentach InfoDOK przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego w czwartek na konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

Raport InfoDOK: Rekordowo duża liczba zastrzeżeń utraconych dokumentów tożsamości!

Baza Systemu DZ wzrosła dokładnie o 39 119 szt. i zawiera obecnie 1 655 665 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

„Dane z Systemu DZ wskazują, że Polacy mają coraz wyższą świadomość potrzeby ochrony własnej tożsamości oraz narzędzi, które służą zabezpieczeniu się przed wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewcz, prezes Związku Banków Polskich.

Analizując szczegółowo liczby zastrzeżeń odnotowanych w III kwartale br. wiele wskazuje na to, że kilka tysięcy dodatkowych wpisów miało związek z informacją o rzekomym wycieku danych z bazy PESEL. W czasie 2-3 tygodni od pojawienia się tej informacji poziom zastrzeżeń był znacznie wyższy niż standardowo o tej porze roku” – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DZ.

Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono łącznie 65,8 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,54 miliarda złotych. Przez te wszystkie lata, statystycznie (włącznie z weekendami) odnotowywano ponad 20 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść ponad 1,1 mln zł.

Monitor bankowy: Pogorszenie koniunktury na rynku bankowym

Październikowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł osłabienie nastrojów bankowców zarówno po stronie wskaźnika ocen bieżących jak i wskaźnika prognoz. Oba wskaźniki przyczyniły się do obniżenia indeksu Pengab do poziomu 19,2. Na uwagę zasługuje również istotny spadek wskaźnika kredytów konsumpcyjnych o 11 pp. m/m jak i obniżenie się oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych o  6 pp. m/m. Konsekwentnie spada również poziom oceny sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, w skali miesiąca indeks ten obniżył się o 3 pp jednak w perspektywie rocznej  już o 22 punkty.  Za niepokojące można uznać ocenę bankowców w zakresie świadomości klientów dot. bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej. W ocenie 8 proc. Badanych, klienci banków w ogóle nie interesują się bezpieczeństwem bankowości internetowej lub mobilnej. Niespełna jedna trzecia badanych szacuje, że przeciętnie klient banku przeznacza do 10 minut rocznie na zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa bankowości elektronicznej.

„Październik nie potwierdził optymistycznych prognoz wzrostu aktywności klientów. Odnotowano spadek koniunktury na wszystkich monitorowanych rynkach. Największa korekta m/m dotyczy rynku kredytów konsumpcyjnych. Przewidywania w tym zakresie są także dość ostrożne. Prognozy sześciomiesięczne dla aktywności klientów na rynku bankowym wprawdzie są optymistyczne, jednak w ich przypadku można także oczekiwać niewielkich korekt, z uwagi, iż październik okazał się miesiącem poniżej oczekiwań” – powiedział Marcin Idzik z TNS Polska.

Materiały do pobrania