Raport InfoDOK: W ostatnich 3 miesięcach baza wzrosła o 28 210 szt.

2016-04-27

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z dokumentami tożsamości, które po zablokowaniu nie mogą być wykorzystane do wyłudzeń wynosi 1 581 448  sztuk. W czasie ostatnich 3 miesięcy baza wzrosła o 28 210 szt. – to tak, jakby dokumenty utracili wszyscy dorośli mieszkańcy miasta o wielkości Nowego Targu, Iławy czy Dzierżoniowa. Jest to najwyższy jak dotąd wynik pierwszego kwartału od 2008 r. – wynika z 25. edycji Raportu o dokumentach InfoDOK przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego w środę na konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Marcin Idzik z TNS Polska.

InfoDOK: W I kwartale 2016 r. ponad 28 tys. osób nie pozwoliło ukraść swojej tożsamości!

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2016 r. wyniosła niemal 63 mln zł. To jeden z najniższych wyników w historii badania. Podobnie jak w poprzednim kwartale było to spowodowane stosunkowo niewielką liczbą prób wyłudzeń przekraczających 1 mln zł - odnotowano ich jedynie sześć.

W badanym okresie odnotowano 1 525 prób wyłudzeń. To liczba, która oznacza stabilizację tego wskaźnika obserwowaną od początku 2015 r. Statystycznie (włącznie z weekendami) w analizowanym kwartale odnotowywano niemal 17 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie niemal 700 tys. zł. – podkreśla Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Dokumenty Zastrzeżone.

Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już 62,7 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,4 miliarda złotych.

„Pamiętajmy, że System DZ jest stosowany nie tylko w bankowości. Ma on zatem realny wpływ na bezpieczeństwo całej gospodarki. Jak pokazują dane Policji, wraz ze znacznym wzrostem wielkości bazy danych od momentu uruchomienia naszej społecznej kampanii informacyjnej znacząco zmniejszyła się liczba przestępstw i od kilku lat utrzymuje się na dużo niższym poziomie.” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Pengab: Powrót do trendu horyzontalnego

Umiarkowanie pozytywne nastroje sektora bankowego prezentują respondenci marcowego pomiaru Monitora Bankowego. Po  kilkumiesięcznym okresie spadkowym oraz istotnym wzroście  poszczególnych wskaźników w ubiegłym miesiącu ostatni pomiar przyniósł  stabilizację nastrojów. Indeks Pengab dzięki wzrostom wskaźnika ocen i wskaźnika prognoz osiągnął poziom 24.9 pkt.

W porównaniu do pomiaru sprzed miesiąca nieco gorzej respondenci oceniają prognozę rynku kredytów osób indywidualnych oraz ocenę i prognozę kredytów dla przedsiębiorstw. Cieszyć może stabilizacja nastrojów w zakresie wskaźników makroekonomicznych. Wskaźniki prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju nie uległy dużym wahaniom w stosunku do ubiegłego miesiąca.

W kwietniu indeks Pengab m/m wzrósł o 2,4 pkt do poziomu 24,9 pkt. Zmiana jest spowodowana poprawą indeksu ocen, ale także wzrostem indeksu wyprzedzającego m/m o 2,5 pkt. Poprawa obu indeksów była możliwa dzięki korzystnym informacjom z rynku depozytów zarówno bieżących jak i terminowych osób prywatnych  a także przedsiębiorstw. – podsumowuje Marcin Idzik z TNS Polska.

Materiały do pobrania