Raport NetB@nk: Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych przekroczyła już 7 milionów

2018-09-24

Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wzrosła o prawie 1 mln w stosunku do poprzedniego kwartału i przekroczyła już 7 milionów - wynika z najnowszej edycji  Raportu NetB@nk opublikowanego na poniedziałkowej konferencji prasowej

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP oraz Marcin Idzik z Kantar TNS.

Raport NetB@nk: Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wzrosła o prawie 1 mln w stosunku do poprzedniego kwartału i przekroczyła już 7 milionów

Bankowość internetowa – klienci indywidualni: Na koniec II kwartału 2018 roku liczba rachunków klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła blisko 36,5 miliona i wzrosła tym samym o 5,5% w stosunku do danych z tego samego okresu w zeszłym roku. Liczba klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości elektronicznej wyniosła 16,79 miliona i wzrosła o 6,4% w stosunku II kwartału 2017 roku. Po raz pierwszy od roku średnia wartość przelewu klienta indywidualnego spadła do wartości poniżej tysiąca złotych i wyniosła 922,43 zł.

Bankowość internetowa – klienci biznesowi: Dane dotyczące klientów biznesowych nie zmieniły się istotnie – liczba klientów MSP posiadających dostęp do bankowość internetowej wynosiła 2,34  miliona. Udział aktywnych klientów MSP w łącznej liczbie klientów MSP łagodnie wzrasta z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z danymi na koniec czerwca 2018 r. 61,92%, czyli 1,45 mln klientów MSP loguje się do bankowości elektronicznej co najmniej raz w miesiącu.

Bankowość mobilna: Polacy coraz częściej darzą zaufaniem także aplikacje mobilne swoich banków. Według danych na koniec II kwartału 2018 r., z pośród 9 mln użytkowników bankowości mobilnej, aż 7,24 mln aktywnie korzystało z bankowej aplikacji mobilnej. W porównaniu do danych na koniec marca 2018 r. (6,27 mln) oznacza to wzrost o 15%. Użytkownicy aplikacji mobilnych stanowią już ponad 43% wszystkich aktywnych klientów bankowości internetowej (klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości elektronicznej ).

Pengab: Słabnie dynamika wzrostu

We wrześniu indeks Pengab utrzymał wartość podobną do notowanej w sierpniu wynosząc 26.6 pkt. co oznacza wzrost m/m o 0.1 pkt. Indeks ocen m/m wzrósł o 2.1 pkt, indeks prognoz obniżył się o 1.9 pkt. Wynik ten jest odzwierciedleniem słabnącej dynamiki wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym.

We wrześniu m/m wyraźnie spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Przedsiębiorcy we wrześniu byli bardziej aktywni niż przed miesiącem w obszarze kredytów inwestycyjnych jak i obrotowych. Trzymiesięczne indeksy prognostyczne odnotowały wzrost dla rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych, a także depozytów przedsiębiorstw. Odnotowano dalsze pogarszanie się prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju.

Materiały do pobrania