Raport NetB@nk: Liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 35 mln

2018-01-30

Po III kwartale 2017 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy przybyło 450 tys. nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – 2 mln. To wzrosty o odpowiednio 1,3% (k/k) i 6,15% (r/r) – wynika z Raportu netB@nk opublikowanego na wtorkowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP oraz Marcin Idzik, Kantar TNS

Raport NetB@nk Q3/2017: Liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 35 mln

Po III kwartale 2017 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 35 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy przybyło 450 tys. nowych umów, a w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – 2 mln. To wzrosty o odpowiednio 1,3% (k/k) i 6,15% (r/r). Minimalnie zmalała natomiast liczba użytkowników aktywnych, logujących się do swojego serwisu bankowości internetowej przynajmniej raz w miesiącu. Na koniec września ich liczba wyniosła 15,71 mln, o 67 tys. mniej niż w połowie ubieglego roku, choć o 414 tys. więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2016 – zmiany o odpowiednio -0,43% kwartalnie i 2,71% w ujęciu rocznym.

W segmencie klientów biznesowych nie zaobserwowano istotnych zmian. Liczba umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. W ujęciu kwartalnym wzrosła o 2 tys. sztuk, osiągając poziom 2,386 mln. Nieco większy wzrost odnotowany został wśród przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących możliwości bankowości internetowej. Ich liczba zwiększyła się w ciągu trzech miesięcy o 8 tys., a w ciągu minionych 12 miesięcy o 48 tys. użytkowników (0,6% k/k i 3,51% r/r).

Pengab: Dobre otwarcie roku

Pierwsze badanie koniunktury bankowej w 2018 roku przyniosło wzrost zarówno w obszarze wskaźnika ocena (+2.8 pkt.) jak i wskaźnika prognoz (7.4 pkt.) co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu indeksu Pengab  o 5.1 pkt. Indeks Pengab w styczniu osiągnął poziom 26.9 pkt. Poziom ten cieszy również uwzględniając analizę historyczną styczniowych pomiarów gdyż w ostatnich trzech latach styczeń charakteryzował się spadkiem wskaźnika Pengab. Optymizm wśród bankowców potwierdzają również oczekiwania na rok 2018 - grupa optymistów wśród bankowców zwiększyła się prawie o ¼. W styczniu dość stabilnie zachowały się natomiast wskaźniki dotyczące sytuacji makroekonomicznej kraju, jedynie wskaźnik związany z sytuacją gospodarstw domowych wzrósł, należy jednak pamiętać że indeksy z tego obszaru znajdują się obecnie na stosunkowo wysokim poziome.

Stan prac nad rozwiązaniem sektorowym dla Trwałego nośnika informacji

W dniu 16 stycznia 2018 r. Zarząd Związku Banków Polskich przyjął „Raport – Trwały Nośnik Informacji. Rozwiązanie Sektorowe”, który stanowi efekt prowadzonych od wielu miesięcy prac środowiska bankowego mających na celu ulepszenie systemów bankowości elektronicznej jako trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

W ramach ww. prac na forum Związku Banków Polskich dyskutowano liczne propozycje w przedmiotowym zakresie. Zostały one poddane w środowisku bankowym drobiazgowej analizie. Przeprowadzono szereg spotkań z udziałem przedstawicieli banków, dostawców technologii, jak również bankowych spółek infrastrukturalnych, w trakcie których dyskutowano o prezentowanych propozycjach w różnych aspektach, w szczególności pod kątem technologicznym, prawnym oraz biznesowym.

Fakty na temat kredytów frankowych

W styczniu 2018 r. minęły 3 lata od momentu, kiedy Szwajcarski Bank Narodowy podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka. W jej bezpośrednim następstwie nastąpił wzrost kursu szwajcarskiej waluty i co za tym idzie, wzrost obciążeń kredytobiorców posiadających kredyty denominowane lub indeksowane do CHF. Jednocześnie, zdecydowano o obniżeniu poziomu stóp procentowych w Szwajcarii, co częściowo zamortyzowało wzrost rat polskich kredytobiorców. Polskie banki, które udzielały kredytów mieszkaniowych w CHF wdrożyły rozwiązania - m.in. wciąż działających tzw. „sześciopak” - mające na celu złagodzenie skutków uwolnienia kursu franka.  Dzisiejszy kurs franka jest zbliżony do tego sprzed decyzji SBN, a oprocentowanie kredytów walutowych niższe, co sprawia, że ich są obecnie niższe niż przed 15 stycznia 2015 r. Niemniej, w ciągu ostatnich lat wokół kredytów walutowych narosło wiele mitów i niedomówień, a temat wciąż jest niezwykle aktualny.

Problematyczna w ostatnim czasie stała się rosnąca liczba informacji o kredytach walutowych, z których część opiera się na faktach, a inne stanowią jedynie źródło spekulacji i jednostkowych opinii, przez co, nierzadko intencjonalnie, wprowadzają wielu klientów sektora finansowego w błąd. Chodzi m.in. o wysokości comiesięcznych rat czy wielkość kapitału pozostającego do spłaty oraz liczbę umów wypowiedzianych przez banki kredytobiorcom, dlatego też przedstawiamy kilka faktów dotyczących portfela kredytów frankowych w ciągu minionych 3 lat.

  • Na koniec września 2017 r.  łączne zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych we frankach wnosiło 118,04 mld zł. W okresie 01.2015 – 09.2017 zmniejszyło się o 28,75 mld zł
  • Banki obsługiwały 502 tys. czynnych umów kredytów mieszkaniowych w CHF. Ich liczba w okresie 01.2015 -09.2017 zmniejszyła się o ok. 60 tys. sztuk (średnio 20 tys. rocznie), w zdecydowanej większości w wyniku spłaty kredytów.
  • Odsetek kredytów zagrożonych - opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni - wynosił 1,4%, co stanowiło 6,9 tys. umów i dotyczyło 2,8% wartości portfela.
  • Zdecydowana większość przypadków przewalutowań kredytów na złote przez banki z powodu niewywiązywania się kredytobiorców z umowy dotyczyła właśnie kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni.
  • Od 01.2015 do 09.2017 przewalutowano w ten sposób ok. 1400 umów kredytów w CHF
  • Średni miesięczny kurs CHF w grudniu 2014 r. wynosił 3,51 PLN. W grudniu 2017 r. 3,60 PLN
  • Średni miesięczny poziom LIBOR 3M w grudniu 2014 r. wynosił -0,02%, a w grudniu 2017 r. -0,755. W ciągu 36 ostatnich miesięcy oprocentowanie kredytów w CHF zmniejszyło się o 0,735 p.p.

Materiały do pobrania