Raport NetB@nk: Nieznaczne wzrosty w bankowości internetowej

2017-07-27

Po pierwszym kwartale bieżącego roku w dalszym ciągu obserwujemy niewielką dynamikę wzrostu w obszarze bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych. Na koniec marca 2017 r. na rynku było nieco ponad 33,5 mln umów bankowości internetowej – o 1% więcej niż na koniec 2016 r. i o 8,72% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - wynika z najnowszej edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich i zaprezentowanego na czwartkowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych oraz Andrzej Olękiewicz, Kantar TNS.

Raport NetB@nk: Nieznaczne wzrosty w bankowości internetowej

Po pierwszym kwartale bieżącego roku w dalszym ciągu obserwujemy niewielką dynamikę wzrostu w obszarze bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych. Na koniec marca 2017 r. na rynku było nieco ponad 33,5 mln umów bankowości internetowej – o 1% więcej niż na koniec 2016 r. i o 8,72% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stosunkowo większa dynamika wzrostu w ujęciu kwartalnym wystąpiła wśród klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej. Od stycznia do marca przynajmniej raz w miesiącu na swoim koncie w banku zalogowało się 15,6 mln klientów. To o 1,7% więcej w stosunku do poprzedniego kwartału i o 5% w stsunku do końca marca 2016. W ujęciu bezwzględnym to kwartalny przyrost na poziomie 284 tys. aktywnych użytkowników bankowości internetowej.

Duża zbieżność w zakresie liczby nowych umów bankowości internetowej po pierwszym kwartale i liczby nowych aktywnych użytkowników wskazuje, że mamy do czynienia  z nowymi klientami banków, którzy od razu rozpoczęli korzystanie z usług bankowych za pomocą kanałów zdalnych. Trudno natomiast mówić o wzroście zainteresowania zdalnym dostępem do wśród klientów dotychczasowych. Warto zauważyć, że współczynnik aktywności wynosi obecnie 46,6% i w sotsunku do poprzedniego kwartału wzrósł tylko nieznacznie. W dalszym ciągu mamy zatem do czynienia z bardzo dużym, niewykorzystanym potencjałem bankowości internetowej - ocenia Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP

Więcej na ten temat w materiałach konferencyjnych na dole strony

Kredyty hipoteczne na nowych zasadach

Uelastycznienie procedury restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych to według Związku Banków Polskich jeden z kluczowych zapisów ustawy o kredycie hipotecznym, która obowiązuje od 22 lipca br. Na mocy nowych przepisów, bank w przypadku zgłoszenia przez klienta problemów ze spłatą zobowiązań, jest zobowiązany do zaproponowania zmiany warunków zawartej umowy poprzez np. czasowe obniżenie wysokości miesięcznej raty lub w uzasadnionych przypadkach nawet zawieszenie spłaty kredytu. Jak wskazuje ZBP, obszary regulowane przez nową ustawę, w istocie na nowo definiują relacje między kredytobiorcami a bankami.

Jak wynika z przepisów, od tej pory banki będą zobowiązane również do ujednoliconej i poszerzonej polityki informacyjnej poprzez m.in. przedstawienie klientowi formularza dotyczącego warunków kredytu, w tym kosztów i zasad jego spłaty. Wpłynie to pozytywnie na aspekt porównawczy różnych ofert i tym samym efektywniejszą ocenę przez klienta potencjalnych kosztów, zwłaszcza, że nie będą mogły podlegać one zmianie przez co najmniej 14 dni. W tym zakresie, ustawa wprowadza także pojęcie tzw. reprezentatywnego przykładu, który ma obowiązywać przede wszystkim w reklamach kredytów hipotecznych czyli de facto obrazowanie warunków dla najpopularniejszego wariantu kredytu mieszkaniowego w danym banku.

Więcej na ten temat w materiałach konferencyjnych na dole strony

Ponad 8 milionów zł w samej Warszawie i okolicach ukradziono w tym roku metodą „na policjanta”

Choć działania edukacyjne, realizowane przez różne instytucje w kraju, przynoszą pierwsze efekty przestępcy nie przestają atakować. Niestety nadal nadzwyczaj często zdarzają się przypadki wyłudzeń znacznych kwot z wykorzystaniem metod, w których przestępcom udaje się przekonać starsze osoby, że są znajomymi kogoś z rodziny lub przedstawicielami Policji. Zakłada się, że skala faktycznych wyłudzeń jest znacznie większa niż oficjalne statystyki, ponieważ poszkodowani często wstydzą się przyznać, że zostali oszukani.

Bardzo szybko zyskująca na popularności metoda „na policjanta” jest modyfikacją znanej i często stosowanej wcześniej metody „na wnuczka”: Do starszej osoby dzwoni oszust podający się za członka rodziny. Informuje, iż spowodował śmiertelny wypadek i aby wyszedł z aresztu trzeba wpłacić kaucję. Innymi powodami mogą być szybka pożyczka w związku w wyjątkową okazją do zarobienia dużych pieniędzy, choroba bliskiej osoby i bardzo drogie leczenie albo konieczność natychmiastowej spłaty długu. Oszust prosi starszą osobę o przekazanie wskazanej kwoty pieniędzy osobie, która się do niej zgłosi, bądź pozostawienie gotówki w umówionym miejscu. Po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa.

Więcej na ten temat w materiałach konferencyjnych na dole strony

Usługa QLIK już udostępniona klientom

QLIK to usługa umożliwiająca firmom wystawiającym faktury przesyłanie informacji o płatności do serwisów bankowości elektronicznej płatników, w celu szybkiego i wygodnego ich opłacenia. Dzięki usłudze wystawcy faktur mogą liczyć na szybszy spływ należności, a płatnicy zyskują dostęp do wielu swoich zobowiązań w jednym miejscu. Usługa jest odpowiedzią sektora bankowego, wspieranego przez ZBP oraz KIR jako dostawcę technologicznego, na rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne usługi cyfrowe. Usługa QLIK jest świadczona przez banki z wykorzystaniem systemu Invoobill 2.0 należącego do Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz systemów bankowości elektronicznej poszczególnych banków płatników. Jako pierwszy usługę QLIK udostępnił Bank Millennium SA. Wkrótce uruchomiona zostanie w kolejnych bankach.

Więcej na ten temat w materiałach konferencyjnych na dole strony

Pengab: Wakacyjna stabilizacja

Wskaźnik koniunktury bankowej w lipcu uległ nieznacznej poprawie w stosunku do poprzedniego miesiąca i wzrósł o 2 punkty, gównie za sprawą nieco lepszych wskazań zarówno wśród ocen, jak i prognoz. Na zmianie indeksu Pengab w największym stopniu zaważyły lepsze oceny w obszarze inwestycyjnych i obrotowych kredytów dla przedsiębiorstw oraz wzrost wskazań w zakresie depozytów bieżących wśród klientów indywidualnych, a w nieco mniejszym stopniu – przedsiębiorstw. W sferze prognoz krótkoterminowych zaobserwowaliśmy niewielkie korekty we wszystkich obszarach, co sumarycznie wpłynęło na wzrost głównego wskaźnika prognoz o również o 2 punkty. Prognozy długoterminowe w zakresie stanu gospodarki, sytuacji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wykazują tylko nieznaczne wahania względem wskazań z poprzedniego miesiąca, można zatem mówić o stabilizacji ocen.

Materiały do pobrania