Raport NetB@nk: wzrost aktywności klientów w kanałach elektronicznych w ciągu roku

2019-03-26

Na koniec 2018 r. liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 38 mln. Aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych było łącznie 17,2 mln. - wynika z najnowszej edycji  Raportu NetB@nk opublikowanego na poniedziałkowej konferencji prasowej

W Konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP oraz Marcin Idzik z Kantar TNS.

Raport NetB@nk Q4/2018: wzrost aktywności klientów w kanałach elektronicznych w ciągu roku

Na koniec 2018 r. liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 38 mln. Aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych było łącznie 17,2 mln. Z bankowości internetowej aktywnie korzystało też 1,58 mln klientów z sektora MSP. Znaczący wzrost – zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym - odnotowano natomiast wśród użytkowników mobilnych aplikacji bankowych, których liczba osiągnęła 11,2 mln, w tym 8,7 aktywnie logujących się do serwisu bankowego przez smartfony – wynika z najnowszej edycji raportu NetB@nk.

IV kwartał minionego roku zamknął się rekordową liczbą umów bankowości internetowej wśród indywidualnych klientów banków. Po raz pierwszy przekroczyła ona 38 mln. W ujęciu kwartalnym przybyło 800 tys. nowych umów (2,2%), natomiast w ciągu całego roku liczba ta wzrosła o 2,5 mln sztuk (7,7%). Aktywność klientów korzystających z bankowości internetowej odnotowała natomiast nieznaczny spadek w stosunku do III kwartału 2018. Z BI aktywnie korzystało 17,2 mln osób – o 0,5% mniej k/k, jednak podobnie jak w przypadku liczby umów, w ujęciu rocznym przybyło 1,3 mln klientów (8,4%).

Istotnie na koniec IV kwartału zwiększyła się liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej. 8,7 mln klientów aktywnie logowało się do swojego banków za pomocą smartfonów i innych urządzeń moblinych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku, klientów ceniących sobie bankowość w telefonie przybyło o 800 tys. (10,50%), a od początku minionego roku aż o 2,4 mln (28%).

„Już połowa (50,62%) aktywnych klientów bankowości internetowej w Polsce korzysta z serwisów transakcyjnych swoich banków także za pomocą urządzeń mobilnych i dedykowanych aplikacji. Wysokie tempo przyrostu aktywnych klientów mobilnych i skokowy wzrost popularności tego kanału w ubiegłym roku pokazują, że coraz więcej osób docenia wygodę i funkcjonalność jaką oferuje bankowanie w telefonie. Warto pamiętać, że Polska bankowość jest dziś liderem wykorzystania nowoczesnych technologii, jednak bardzo wysokie obciążenia sektora mogą w długim terminie stanowić zagrożenie  dalszego rozwoju w tym kierunku” - mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Na koniec IV kwartału liczba klientów MSP posiadających dostęp do bankowości internetowej wynosiła blisko 2,5  miliona. Udział aktywnych klientów MSP w łącznej liczbie klientów MSP w dalszym ciągu wzrasta z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z danymi na koniec grudnia 2018 r. ponad 1,58 mln klientów MSP loguje się do bankowości elektronicznej co najmniej raz w miesiącu.

Pengab: Dobre zamknięcie I kw. 2019

W marcu Index Pengab odnotował wartość 28,8 pkt., m/m wzrósł o 3,2 pkt, a r/r jest niższy o 0,8 pkt. Indeks ocen wzrósł m/m o 5,4 pkt. i wynosi 26,0 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 1,1 pkt, wynosi obecnie 31,7 pkt. U ujęciu m/m znacząco wzrosła aktywność klientów na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Podobny scenariusz odnotowano dla depozytów bieżących zarówno przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. Znacząco poprawiła się prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m wzrastając o 23 pkt. do poziomu 36 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wzrosła o 5 pkt., a prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw o 3 pkt.

Materiały do pobrania