Forum Bankowe 2017

2017-03-15

Serdecznie zapraszamy na Forum Bankowe, które odbędzie się 15 marca w Hotelu Sheraton w Warszawie. Tegoroczne Forum jest organizowane pod hasłem przewodnim

„Kredytowanie gospodarki przez banki

w nowych uwarunkowaniach regulacyjnych i ekonomicznych”.

Forum jest doroczną konferencją środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed bankami oraz powiązanymi z nimi instytucjami. To spotkanie prezesów banków, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz firm infrastruktury bankowej.

Tegoroczne Forum będzie podzielone na następujące części:

  • Sesja I: Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego,
  • Sesja II: Stosowanie stałej stopy procentowej przez banki,
  • Sesja III: Nowe krajowe projekty infrastrukturalne w zakresie nowych technologii.

Wnioski wypracowane podczas Forum Bankowego stają się zwykle podstawą formułowania najważniejszych zadań dla Związku Banków Polskich w czasie Walnego Zgromadzenia ZBP.

Transmisja z obrad Forum będzie dostępna na stronach www.zbp.pl, alebank.pl i bankier.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Forum Bankowego 2017 poniżej.

Zobacz relację z Forum w poprzednich latach:

Materiały do pobrania

Ostatnie zapowiedzi i komunikaty