XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

2017-11-30

W dniach 30 listopada – 1 grudnia br. w Józefowie koło Warszawy odbędzie się XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Organizatorzy: Związek Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Centrum AMRON, uznali, że na obecnym etapie rozwoju rynku finansowania nieruchomości najbardziej adekwatne hasło tegorocznej debaty to „Zmiany, zmiany, zmiany…”.

Eksperci - naukowcy i praktycy, spotkają się, by podczas sześciu paneli dyskusyjnych omówić kwestie związane z polityką mieszkaniową w naszym kraju, podsumować zjawiska oraz wydarzenia, jakie zaszły w minionym roku, wymienić opinie i podzielić się doświadczeniami. Zaplanowano także wystąpienia gości – przedstawicieli najważniejszych urzędów oraz instytucji centralnych związanych ze sferą finansów i budownictwa.

Dyskusja będzie dotyczyć m.in.:

  • efektów i przewidywanych skutków ustawy o kredycie hipotecznym - ekonomicznych, z zakresu ochrony konsumentów oraz pierwszych doświadczeniach banków, pośredników kredytowych i kredytobiorców
  • metod restrukturyzacji i windykacji kredytów nieregularnych, w tym dobrowolnej sprzedaży nieruchomości, które stanowią zabezpieczenie hipoteczne w trybie art. 35 ustawy
  • kredytów o stałej stopie procentowej i możliwym zaangażowaniu banków hipotecznych w sprzedaż kredytów tego typu
  • rządowego programu Mieszkanie Plus, nowych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez BGK Nieruchomości, Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz oczekiwań wobec sektora bankowego i deweloperskiego
  • narzędzi wspierających długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe.

Podczas Kongresu odbędzie się prezentacja Raportu AMRON-SARFIN 3/2017, zawierającego wyniki finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz analizę sytuacji na tym rynku po trzecim kwartale 2017 r. Po raz szósty zostanie też wręczona Nagroda Kwartalnika “Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY.

Patronem Honorowym XIV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa, a Partnerem - Związek Firm Pośrednictwa Finansowego.

Ostatnie zapowiedzi i komunikaty